събота, 9 декември 2017 г.

Елена Маринова - Президент на Мусала Софт представи визия за развитие на софтуерната индустрия в Западни Балкани на срещата на премиеритеТя се проведе в София на 6-7 декември. Събитието е съвместна инициатива на Световната банка, която чества 25 години в България и българското правителство, за чието евро-председателство през 2018 г. един от приоритетите са Западни Балкани.
Форумът бе открит от главния изпълнителен директор на Световната банка Кристалина Георгиева и министър-председателя на Република България Бойко Борисов. На събитието присъстваха премиерите на страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Сърбия и Черна гора под домакинството на България.
Елена Маринова представи визия за бъдещето на софтуерната индустрия в региона, като се фокусира върху три основни теми: „Съединението прави силата“, „Все по-висока добавена стойност“ и „Премахване на прегради“. Тя очерта насоки и препоръки за по-нататъшни действия, които биха повлияли съществено развитието на сектора още по време на българското евро-председателство.
Представените от нея конкретни стъпки за постигане на обединена силна софтуерна индустрия на Западните Балкани са: съществена либерализация на наемането на хора в региона; развитие на  таланта чрез масови инвестиции в обучителни програми, финансирани от публично-частни партньорства, а в дългосрочен план – трансформация на образователните системи; улесняване на придвижването на хора чрез оптимизиране на граничния контрол и  подобряване на пътната инфраструктура.
Според представените данни, българската софтуерна индустрия, която е най-зрялата в региона, бележи постоянен ръст и вече надминава 1 милиард евро с ефективност близо 3 пъти по-висока от средната за страната. Тя е с висока добавена стойност, експортна, съществен и добър данъкоплатец, както и добър работодател.
Няма коментари:

Публикуване на коментар