сряда, 13 септември 2017 г.

НЗОК с нов модел за отстъпки на лекарствата и засилен контрол върху болници и лекари, предписващи скъпоструващо лечениеПредставители на НЗОК ще участват при одобряване на нови молекули в Позитивния лекарствен списък, както и в комисията по оценка на здравните технологии. Нови лекарствени продукти ще се включват в позитивния лекарствен списък един път в годината, което ще става успоредно с процедурата по обсъждането на бюджета на НЗОК.
-Липсва контрол по отношение на „целия спектър“ от дейности, засягащ лекарствата.
Необходимо е засилване на мерките за контрол и е важно да се установят точните причини. Ще бъде изследвана и разликата в терапевтичния ефект спрямо цената между генериците и оригиналните лекарства, бе категоричен Кирил Ананиев, зам. министър на финансите и председател на НС на НЗОК.
Проверките ще обхванат вносители, търговци на едро, аптеки, болнични аптеки, лекари и лечебни заведения за извънболнична и дентална помощ, за които има съмнения, че изписват и използват свръх количества от определени медикаменти без това да е реално необходимо.
При проверките в болничните аптеки акцентът ще бъде поставен върху броя на лекуваните пациенти, прилаганите дозировки и съответствието им с обективното състояние на болните. Ще бъде анализиран и подхода на лекарите и лечебните заведения при издаването на протоколите за скъпоструващи лекарства.
До края на м. септември управителят на НЗОК трябва да подготви екшън план с конкретни мерки и срокове за изпълнението им с цел да бъде овладян бюджетният дефицит на здравната каса, съобщи той.
В тази връзка НС на НЗОК е взел решение да освободи от резерва си близо 43 млн. лв. за текущи разплащания с аптеките.
Нов модел за отстъпки на лекарствата по здравна каса е заложен в проекта за изменение на наредбата, регулираща условията и реда за заплащане на лекарствени продукти в хуманната медицината. В него е отпаднало изискването за минимален размер от 10% отстъпка за лекарствените продукти с ново международно непатентно наименование, за които е подадено заявление за включване в Позитивния лекарствен списък. Занапред договарянето на отстъпката за тях ще се извършва на база направената оценка на здравните технологии.
Проектът се очаква да бъде публикуван за обществено обсъждане от МЗ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар