сряда, 13 септември 2017 г.

Кока-Кола ХБК - глобален лидер в производството на напитки според индекса за устойчивост на ДЖОУНС за четвърта поредна годинаТова уникално постижение в сектора на напитките показва водещите практики на
Кока-Кола ХБК за устойчиво развитие и прозрачност при отчитане

За четвърта поредна година Кока-Кола ХБК, водещата бутилираща компания търговските марки на The Coca-Cola Company, бе обявена за лидер в сектор „Напитки“, според оценката на Индексите за устойчивост на Дау Джоунс(DJSI). След стабилно представяне по отношение на устойчивостта през 2016 г., по-конкретно в сферите на трудовата практика, стратегията за нововъзникващи пазари, здравеопазване и хранене, и околна среда, компанията постигна общ резултат от 90 точки, което е с 38 пункта по-високо от средното за индустрията.
През годината Кока-Кола ХБК продължи да фокусира усилията си върху намаляване на въздействието върху околната среда и стимулиране на положителни промени в отношенията с партньорите си чрез развитие на устойчива верига от доставчици и цялостно подпомагане на общностите.
Въз основа на подобренията, направени през предходните години, количеството вода, нужно за производството на литър напитка Coca-Cola през 2016 г., е с 3% по-малко. Същото се отнася и за съотношението на използвана енергия, която се понижи с 5%, което от своя страна означава, че компанията се нуждае от по-малко енергия за производството на литър напитка. През 2016 г. посредством рециклиране са възстановени около 37% от всички опаковки, пуснати на пазара.
Кока-Кола ХБК обслужва приблизително 600 милиона потребители в 28 установени, развиващи се и нововъзникващи пазари на три континента. През 2016 г. компанията инвестира 7,3 милиона евро - 1,6% от печалбата си преди данъци - в многобройни инициативи за подобряване на благосъстоянието на общностите, като се фокусира върху опазването на околната среда и водите и развитието на младите хора в партньорство с повече от 294 НПО.
Ключови акценти на устойчивостта за 2016 г.са:
31 083 наети служители
35 000 доставчици по веригата
€ 3,1 милиарда разходи за доставчици
€ 281 милиона платени данъци
6% годишно понижение на въглеродни емисии
33% годишно понижение на отпадъците за литър произведена напитка
88% резултат на устойчива ангажираност на служителите

Няма коментари:

Публикуване на коментар