сряда, 13 септември 2017 г.

МЗ създаде регистър на обявените от лечебните заведения места за специализацииМинистърът на здравеопазването проф. Николай Петров, по време на среща с д-р Деян Попов и д-р Радислав Наков, представители на Асоциацията за развитие на медицинската общност (АРМО) и Нези Низамова – председател на Асоциацията на студентите-медици в България – София (АСМБ – София), пое ангажимент да създаде организация, така че достъпът до обявените от лечебните заведения места за специализация да бъде максимално улеснен.
До момента лекарите бяха принудени да търсят необходимата им информация през електронните страниците и администрациите на лечебните заведения. След разпореждане на здравния министър на всички акредитирани за провеждане на специализации лечебни заведения е вменено да подават актуална информация за обявените при тях места, които администратор публикува в регистъра на МЗ.
Регистъра може да се следи тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар