вторник, 5 май 2015 г.

Планираното сливане на 9 болници в столицата ще спести около 5 млн. лв.

Само администрациите във всяка една от тези болници са между 30, 40, 50, 70, 100 човека. Тези хора получават средно по 1000 лева на месец. Кому е нужно това?", коментира здравният
министър д-р Петър Москов.
Първоначалните планове на МЗ са да се освободят около 400-500 служители от болничните администрации, след което ще предостави възможност на директорите да регистрират общо дружество. Целта е да се оптимизират административните разходи. Структурата и идентичността на болниците ще се запазят. Всяко лечебно заведение ще участва с определен процент в общия дял от капитала, но какво ще бъде реалното разпределение ще решават мениджърите, които ще трябва да определят и ръководните органи на новата структура, а ако не се справят, такива ще назначи МЗ.
В ангажиментите на общата администрация ще влизат договорите с външни фирми за осигуряване на пране, почистване, охрана, ремонти и доставка на храна и консумативи т. е. ще се занимава с всички дейности в лечебните заведения, които не са свързани с оказване на медицинска помощ. Дружеството ще има задача и да организира всички обществени поръчки, да движи счетоводството, да организира конкурси, да кандидатства по европроекти.
В момента в МЗ се разглеждат различни възможности за сливане на лечебни заведения в цялата страна.
Една от идеите е вливане на сегашните центрове за психично здраве, онкологични центрове и центрове по кожно-венерически заболявания, които са бившите диспансери в съществуващите най-близки многопрофилни болници. Промяната ще бъде заложена в проекта на Закона за лечебните заведения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар