понеделник, 4 май 2015 г.

В УМБАЛ „Александровска“ бе открит иновативен „Център за превенция на захарния диабет тип 2 и усложненията му“със средства, осигурени по Седма рамкова програма на Европейския съюз.
По данни на Българско дружество по ендокринология, със захарен диабет тип 2 (ЗД2) у нас е 7,63% от населението ≥ 20 г. От тях 3/4 са диагностицирани, а ¼ имат заболяването, но не
знаят това. С предиабет (кръвни захари между нормата и диабета) са 3,7% от населението ≥ 20 г.
Диабетните усложнения са тези, които се развиват безсимптомно и водят до инвалидизация и намаляват продължителността на живота.
Диабетна ретинопатия е налична при 21% от пациентите още в момента на поставяне на диагнозата ЗД2. Тя е водеща причина за слепота при хората на възраст 40–74 години. Диабетна нефропатия имат 18% от пациентите в момента на диагностициране на диабета. Тя е водеща причина за терминална хронична бъбречна недостатъчност и е най-честото диабетно усложнение, засягащо приблизително 70% от пациентите, водеща причина за нетравматични ампутации на долен крайник. Сърдечно-съдовите заболявания са причина за фатален край при 75% от хората със ЗД2. Много по-чести са артериалната хипертония, дислипидемията (нарушен мастен профил), исхемичната болест на сърцето, мозъчно-съдовата болест.
Всички тези данни недвусмислено показват необходимостта от ранен скрининг за откриване на рисковите лица за развитие на заболяването и провеждането на профилактична дейност, както и за откриване на лицата с безсимптомно протичащо вече заболяване, при които да се започне своевременно лечение за недопускане или отсрочване на усложненията му.
Новият превантивен център в „Александровска” разполага с най-модерна апаратура за ранна диагностика на диабета и неговите усложнения, за обективизиране на съдовите промени в различните етапи на атеросклеротичния процес, ендотелната дисфункция, автономната и соматична невропатия, промените в ретината и др.
„Независимо, че дейността е фокусирана върху ЗД2, в хода на проекта ще бъдат диагностицирани и затлъстяване, артериална хипертония, дислипидемия и други рискови фактори и заболявания, свързани с метаболитния синдром. След широко мащабна скринингова дейност, ще бъдат идентифицирани най-високо-рисковите лица за развитие на ЗД2 и те ще бъдат включени в тригодишна програма за профилактика, базирана на промяна в стила на живот и хранене и приложение на медикаменти.” – уточни проф. Здравко Каменов,
ръководителят на проекта за България.
В хода на дейността предстои да бъде разкрит и кабинет за диагностика и лечение на диабетно стъпало със специализирана манипулационна за обработка на диабетните рани. Съдовите промени при диабетното стъпало ще бъдат обект на диагностични и терапевтични процедури в разкрития в клиниката по кардиология в болницата център за вътресъдови интервенционални процедури с оглед подобряване на кръвоснабдяването. На екипен принцип в диатностично-терапевтичния процес ще участват и невролози, хирурзи и други специалисти на най-високо ниво, с които УМБАЛ „Александровска” разполага. Освен за лежащо-болните, кабинетът ще обслужва и амбулаторни пациенти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар