вторник, 5 май 2015 г.

Акредитацията на лечебните заведения остава доброволна до 2017 г.става ясно от проектопромените в Закона за лечебните заведения, публикувани на страницата
на МЗ.
Акредитацията да бъде задължителна за УБ, центровете за трансфузионна хематология, спешната помощ, домовете за медико-социални грижи за деца и медико-социалните центрове.
Лабораториите пък ако искат да работят с касата, ще трябва да правят всички видове изследвания, а не да избират само най-скъпо платените. По пет легла за болни ще трябва да имат бившите поликлиники, сега диагностични центрове.
С изменение в Закона за лечебните заведения се предлага също така акушерките и медицинските сестри да могат да работят самостоятелно, а не само под надзора на лекар, каквото е изискването в нормативния документ сега. А НЗОК от своя страна да отказва да подписва договори с болниците, които са получили по-ниска оценка. В какъв точно диапазон ще се движат оценките, ще бъде решено допълнително.
Всичко това ще важи до 1-ви януари 2017 г. След тази дата болниците могат и да не се акредитират, но в такъв случай няма да имат право на договор с НЗОК. 
„По този начин сключването на договор с лечебните заведения и Националната здравноосигурителна каса ще бъде обвързано и с качеството на предоставяните от лечебните заведения за болнична помощ медицински услуги“, гласят мотивите на МЗ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар