вторник, 26 март 2013 г.

В ДВ са публикувани промените в Наредба № 38Включените в Наредбата нови заболявания са от групата на анемиите, за които се налагат чести преливания на кръв и съответно хелираща терапия, Болестта на Помпе, заболявания на нервната система, сред които Сирингомиелия и сирингобулбия и Синдрома на Арнолд-Киаре, а също така и Булознаепидермолиза, Фамилна амилоиднаполиневропатия,Псориазис, заболявания от групата на улцерозния колит, Синдром на Eisenmenger и идиопатичен хипопаратиреоидизъм.
Решението за това кои заболявания да бъдат включени за домашно лечение и да се плащат от НЗОК, е взето след редица срещи на експерти на МЗ и Касата с националните консултанти по различни специалности и след получаването на техните становища в писмена форма.За лечението на болестите, включени в Наредба № 38, за тази година в бюджета на НЗОК са предвидени 40 млн. лв. Изчисленията сочат, че за новите заболявания ще са необходими около 5 млн. лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар