неделя, 30 септември 2012 г.

Навреме да хванем „тихият крадец” - остеопорозатаД р Александър Шинков, ендокринолог от Клиника по болести на щитовидната жлеза и метаболитните костни заболявания към УМБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев съобщи, че всяка пета жена над 50-годишна възраст страда от остеопороза, а от тях всяка трета ще преживее остеопорозна фрактура до края на живота си. 46,5% т. е. всяка 10 от същата възрастова група имат изразена остеопения, която нараства с възрастта.
Остеопорозните фрактури най-често са на прешлени, китки и на бедрената шийка. Последните обаче са с най-тежки и смъртоносни последици в резултат на усложненията от нея, като една трета от тях засягат мъжете.
Според д-р Шинков в европейски мащаб през 2025 год. фрактурите на бедрото ще се увеличат с 50%, като България ще бъде най-засегната, поради застаряващото си население. С възрастта нараства честотата на паданията и рискът от фрактури също.
Резултатите от национално представително проучване в страната, сред 2032 души, през миналата година, показват, че нивата на витамин Д (хормон осигуряващ усвояването на калций и фосфор от храната) са по-високи сред мъжете, в сравнение с жените. Само 20% от жителите на големите градове и 35% от живеещите на село имат достатъчно от този витамин.
Около 27% от мъжете у нас и 18% от жените имат достатъчни нива на витамин Д в организма си. 27% от жените и 15 % от мъжете пък са с драстично ниски нива. Изследването е установило и драстични разлики в нивата на витамина при жителите на градовете и на селата. В селските райони само 11% са с дефицит, докато в големите и дори по-малките градове те са двойно повече-22%, посочи ендокринологът. Според проучването 60% от обитателите на домове за възрастни хора са показали екстремно ниско ниво на витамина, ниски нива при 30% и достатъчни едва при 5%. Витамин Д участва в много важни жизнени процеси. Трудно се набавя с храната. Необходимата дневна доза от него е 800-1000 единици, което е равносилно примерно на 30 жълтъка или порция съомга, но дива. В някои страни има програми и този витамин се добавя в хляба, маслото, мляко и други хранителни продукти. За съжаление у нас няма единна държавна политика и действащи програми за обогатяване на храните с витамин D. Най-добрата профилактика е натрупване на костно вещество в детска възраст, излагане на слънце, за да се синтезира витамин Д, осигуряване на достатъчно количество калций в организма, движение. Възрастта, тютюнопушене, алкохол, липса на слънце, ранна менопауза, ниско телесно тегло, фамилна обремененост, някои хронични заболявания, падания от собствен ръст и медикаменти са част от рисковите фактори за развитие на остеопорозата, която е хронично състояние изискващо продължително лечение. Преживените нискоенергийни фрактури (падане от собствен ръст без външна намеса) са един много мощен фактор, който повишава риска от последващ фрактурен инцидент от 2 до 5 пъти. Приемът на витамин Д и на калций е една от най-важните стъпки за профилактика на костите.
При здрави хора без рискови фактори е достатъчно измерването на костна плътност да бъде през 3 години. При тези, които започват медикаментозно лечение в първите две години е необходим ежегоден остеоденситометричен контрол. По-чести остеоденситометрии през 3 или 6 месеца не са оправдани медицински, подчерта д-р Шинков. Съвременното лечение все по-често включва прилагането на фиксирани лекарствени комбинации от бифосфонат плюс витамин D, които се прилагат веднъж седмично, което е изключително улеснение за пациента. Целта на лечението е да се овладее процесът на загуба на костно вещество, да бъдат подобрени костната обмяна и костната структура, да се повиши костната плътност, за да се намали значително рискът от фрактури. При намалена костна плътност е добре лечението да продължи 4-5 г. и само в тежките случаи - до 8-9 г., каза още той.
Съвсем в скоро време се очаква да влязат в употреба и медикаменти от нов клас, които блокират ензимите, които разграждат костта. Очаква се също така изследователите да докажат има ли роля дефицитът на витамин D за развитието на някои сърдечно-съдови заболявания и за възникването на рак на дебелото черво, на млечната жлеза, на жлъчните пътища.

Няма коментари:

Публикуване на коментар