вторник, 17 януари 2012 г.

Медицинският институт на МВР запази юридическата самостоятелност


Запазва се и нивото на здравни услуги за служителите на министерството, членовете на техните семейства, пенсионерите от системата, курсантите от академията на МВР и служителите, наградени с „Почетен знак". Закриват се поликлиничните звена на болницата в Пловдив и Варна. Те ще бъдат обособени като медицински служби по подобие на структурите в другите областни градове.
Прекратява се практиката на безплатно предоставяне на медицинско обслужване и лечение на държавни чиновници от други администрации в болницата.
Решението обяви министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов, който заедно със заместника си Веселин Вучков, се срещна със състава на Медицинския институт (МИ) на МВР.
Предстои  да се засили функционалното взаимодействие между ВМА и МИ-МВР на базата на сключени договори за медицинско обслужване и ясни финансови взаимоотношения, предвиждат промените.


Няма коментари:

Публикуване на коментар