четвъртък, 30 юни 2011 г.

Промените в наредба 40 – поредният експеримент на МЗ с хората в България


Публикуваните вчера промени в Наредба 40 не само не решават съществуващия проблем с обслужването на пациентите извън работното време на ОПЛ, но и в много случаи създават нови проблеми. След въвеждането на императивното изискване на МЗ за обслужване на болните в дежурни кабинети, в много райони в страната бяха създадени такива в административните центрове на общините. За изтеклите 6 месеца пациентите свикнаха да търсят помощ в тези кабинети.

С новите промени в Наредба 40 отново императивно се поставя граница от 20 км за отстояние до дежурния кабинет. По този начин много населени места се лишават от достъп до вече организираните и функциониращи кабинети. С това изискване се променя не само редът на обслужване на пациентите от тези населени места, но и функционирането на вече съществуващите кабинети, които ще изгубят част от финансирането си. Не става ясно как и по какви източници ще се изчислява разстоянието между населените места. Създава се изкуствено разделение между населените места и начина на организирането на медицинска помощ за хората в тях.

На ОПЛ в населените места над 20 км от дежурните кабинети се налагат императивно 2 варианта на организация на неотложната помощ – дежурства всяка нощ и в почивните дни или самостоятелно 24-часово разположение с телефонна консултация и преглед по преценка. Тъй като в тези населени места кадровият ресурс и финансирането не е достатъчно, за да бъде формиран кабинет с дежурен лекар, на практика единственият вариант за медицинска помощ в тези населени места е консултацията по телефона.

Отново липсва ясна дефиниция на пакета медицински услуги, които ще се извършват в дежурните кабинети, както и взаимодействието със структурите на ЦСМП при необходимост.

НСОПЛБ сигнализира за тези проблеми МЗ, БЛС и ПКЗ още в началото на юни. Становището на работещите лекари отново не беше взето под внимание, както и през декември 2010 г. В резултат на поредицата необмислени наредби на МЗ хаосът в здравеопазването нараства, здравето на хората е изложено на риск, а системата на здравеопазване се превръща в „опитно поле” за псевдореформи.

Ние, общопрактикуващите лекари, настояваме да се прекратят експериментите с живота и здравето на хората в България.

НСОПЛБ

Няма коментари:

Публикуване на коментар