понеделник, 23 май 2016 г.

Промяна в състава на Надзорния съвет на НЗОК( Поради изтичане на едногодишния мандат на представителя на пациентите в Надзорния съвет на НЗОК- д-р Станимир Хасърджиев от Национална пациентска
организация (НПО) ще бъде заменен от адв. Пламен Таушанов, председател на Българска асоциация за закрила на пациентите. Представителят на пациентските организации в НС на НЗОК е общ и се излъчва от национално представените организации за защита правата на пациентите.
Национална пациентска организация изразява своята благодарност за добрата колаборация  с останалите представители на Надзорния съвет и им благодари за усилията, които положиха при изпълнение на задълженията си в този период на нормативни промени и реформи в здравеопазването. НПО пожелава успех на новия представител на пациентите - адв. Пламен Таушанов, и вярва, че както досега, и занапред ще отстоява интересите на българските пациенти докрай. 

Снимка: atient.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар