вторник, 5 май 2015 г.

Броят на лекарите напуснали страната намаляваПрез първото тримесечие на тази година те са със 17,5% по-малко в сравнение с напусналите през същия период на миналата година. 8,2 на сто по-малко са специализантите, заминали за
чужбина, за същия период от време. За първите три месеца на годината заявление за напускане от българските лечебни заведения са подали около 350 медицински служители. От тях над 160 са лекари, а останалите са медицински сестри, рехабилитатори и други специалисти, но това не означава, че те всички са напуснали страната, съобщиха от МЗ.
По проекта "Нови възможности за лекарите в България" 650 специализанти (603 специализанти по медицина и 47 специализанти по дентална медицина) в цялата страна са получавали стипендия и финансиране за таксите за обучение, медицинско оборудване и учебници, както и хонорари за ръководителите им. Проектът е част от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.". Той приключва на 30 април 2015 г. и по него са похарчени общо над 6.765 млн. лева.
В момента 264 специализанти работят на трудов договор към болниците, а обявените места са 607.
Предстоят промени в наредбата за специализациите, засягаща стоматолозите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар