вторник, 5 май 2015 г.

Обединените в консорциуми болници без право на индивидуални договори с НЗОКЛечебните заведения в страната ще могат да образуват консорциуми, по разпоредбите на Търговския закон, и заедно да кандидатстват за общ договор с НЗОК. Това гласят част от
проектопромените в Закона за лечебните заведения, публикувани на страницата на МЗ за обществено обсъждане. Според текстовете, консорциумите не могат да извършват друг вид търговски сделки, освен тези за нуждите на осъществяваните от участниците в тях медицински дейност и за обслужване на пациентите от тези участници. Друга особеност на обединенията е, че членовете им не могат да сключват самостоятелни договори с НЗОК.
Друго условие за подписване на договор с НЗОК ще бъде акредитационната оценка на лечебните заведения. Философията при раздаването на лицензи обаче ще бъде коренно променена. Сега МЗ поставя високи критерии "на входа", за да гарантира по-качествено и комплексно обслужване на пациентите. Вместо това обаче много лечебни заведения се напълниха с техника, която гълта средства за поддръжка без особена възвръщаемост, защото не се използва. Затова новата идея на ведомството е да обвърже акредитацията на болниците с резултатите от тяхната дейност, т. е. да завиши изискванията "на изхода". "По количество скенери сме на челно място в ЕС, но това не води до най-добри показатели на лечението", коментира здравният министър д-р Петър Москов и поясни, че занапред акредитационните критерии ще зависят от качеството на лечението.

Няма коментари:

Публикуване на коментар