неделя, 12 януари 2020 г.

СЛК на БЛС настоява да бъдат разширени правомощията и


Настоява да имат право да налага финансови санкции /една до пет мин. раб. заплати/ и да отнема права за практикуване на професията за срок от три месеца до една година така, както се практикува в много страни от ЕС, съобщи председателят а СЛК на БЛС  д-р Асен Меджидиев.
Настоява и час по-скоро да бъдат приети и въведени в действие правилата за добра медицинска практика, които трябваше да бъдат готови по медицински специалности до средата на м. г., но срокът бе удължен.
В момента Комисията по професионална етика на БЛС вече няма правомощията да се занимава с правилата за добра медицинска практика, които са вменени на изпълнителната агенцията по медицински надзор /ИАМН/ и тя ще съблюдава спазването им, а при установени нарушения ще налага и санкции. Контролът ще се осъществява съвместно от ИАМН, БЛС и БЗС.
Ще настояваме за законодателна промяна, така например във Франция съсловната организация има много по-големи правомощия от нашата - отнемат права, налагат финансови санкции и т. н.
По отношение на правилата за добра медицинска практика сме превели френския модел - по всякка една диагноза какво не трябва да се прави и сме ги предоставили на здравните власти, каза д-р Меджидиев, по време на семинара - „Лекарска грешка или неблагоприятен изход от лечение?“

Няма коментари:

Публикуване на коментар