четвъртък, 22 юни 2017 г.

МС прие нова Наредба за медицинската експертиза


съобщава правителствената информационна служба. Причините за това решение на МС са свързани със съдебното оспорване на действащата наредба, при което съдът установи нарушение на административно производствените правила при изработването и.
С новата наредба се цели създаването на правна регламентация на принципите и критериите на медицинската експертиза за определяне наличието на временна или трайна неработоспособност и на реда за нейното извършване. Това ще осигури уеднаквяване на дейностите, свързани с медицинската експертиза на територията на цялата страна.
Наредбата обаче отново няма да разреши проблема с инвалидните пенсии, тъй като философията и преповтаря стария нормативен документ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар