събота, 17 декември 2011 г.

НРД 2012 г. няма да бъде по-лош от тазгодишния и системата ще се справи и ще работи без трусове


53 извънреден събор на БЛС се състоя на 17.12. т. г. във ВМА-София с дневен ред - разглеждане проектът на НРД 2012 г и делегиране или не право на УС на БЛС за неговото подписване.
Преди обстойното му представяне в частите: ПИМП, СИМП и БП делегатите гласуваха съборът да излезе с декларация относно зачестилите медийни атаки уронващи престижът на лекарите и лекарската професия и отхвърлиха разглеждането на проблемите, свързани с финансиране строителството на Дома на българския лекар.
Д-р Диана Чинарска, член на УС на софийските ОПЛ и член на УС на БЛС и д-р Виктория Чобанова, секретар на националното сдружение на ОПЛ запознаха присъстващите в залата с постигнатото при рамковото договаряне в ПИМП, както по отношение на начина на работа, на плащане, на взаимоотношенията между ОПЛ и НЗОК, така и в регулацията на дейностите.
От експозетата им стана ясно че лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели ще се предписват само след извършен преглед/консултация, който се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подпис на ЗЗОЛ; диспансерната година ще е равна на календарната; създава се възможност за назначаване на ВСД за диспансерното наблюдение;  консултациите с офталмотолог ще са на 3 г. за I10-11, всяка година за Е11.3, на 2 тодини за останалите Е11, а ЕКГ за I10, I11-1път годишно, за I20-2 пъти годишно, за I25.2-без промяна.
Освен това в случаите, в които в рамките на един клас заболявания по Международната класификация на болестите съществуват диагнози с различен код и предвид техния характер е възможна диспансеризация на пациента по част от тях да се осъществява от ОПЛ, а по друга от специалист, диспансеризацията се осъществява изцяло от ОПЛ, освен ако пациента не заяви желание за извършването и от специалист, с изрична декларация и подпис в амбулаторния лист. При подписване на договори с дежурни кабинети разстоянието от 20 се увеличава на 35 км. 24-часовия непрекъснат достъп е равен на достъпа до медицинска помощ извън обявения работен график, при необходимост от медицинска консултация. А при неизпълнение от страна на ЗЗОЛ на лекарски предписания в Амбулаторния лист или друга медицинска документация, по смисъла на НРД, лекарят не носи отговорност.
Стана ясно още, че за нуждите на осъществяваната дейност лечебните заведения за ПИМП наемат медицински персонал, както следва: при регистрирани над 2500 ЗЗОЛ (с непрекъснати осигурителни права) при ОПЛ-лекар, при регистрирани над 3500 ЗЗОЛ при ОПЛ-лекар на пълен работен ден и допълнително за всеки 2000 регистрирани над този брой ЗЗОЛ още един лекар също на пълен работен ден. За всеки адрес на практиката ще се изисква хладилник. На ОПЛ ще се заплаща и за препоръчителните имунизации, а 11 ст. за неотложната помощ ще получават всички, независимо дали те я оказват или имат сключен договор с подизпълнител, независимо от договора, които ще се впишат в методиката за отчитане и плащане. Повишава се цената и на диспансерния преглед с 0.50 ст.. Регулацията на цените и обемите ще се извършва на тримесечие като УС на БЛС ще може да дава предложения на Надзорния съвет (НС) на НЗОК във връзка с неусвоени средства за здравноосигурителни плащания на тримесечен период на национално и регионално ниво, като за болниците периода пък е 6 месечен.
Наред с постигнатото те обаче чистосърдечно споделиха и какво не са успели да договорят, а именно: осъществяването на конкретни изследвания или консултация да се извършва по преценка на лекаря, съобразно вида на заболяването и индивидуалните нужди на пациента в рамките на посочените видове и общ годишен брой, консултациите със специалист да се осъществяват само по специалности, които са различни от тези, признати на диспансеризиращия лекар, независимо от посочените в таблицата. С други думи НС на касата е разгледал приложение 14, но е отказал то да бъде променяно. Отхвърлено е категорично предложението ОПЛ да работи на второ място, по втори договор с НЗОК. В базовия пакет пък не е постигнато уеднаквяване на изследванията. Допълнително изследване на креатин ще има при Е03, Е11, I10, I10. При I20 втори липиден профил ще има, но само при пациенти, приемащи липидопонижаваща терапия.
В проведената дискусия д-р Димитър Заяков, ОПЛ призова да не се подписва за поредна година поредният недофинансиран рамков договор, в който средствата се отпускат така, че да покриват обичайният ход на заболяванията, но не и това, което се случва, ако те излязат от него. Той отново акцентира върху основното противоречие в рамковия договор – голям пакет услуги и недостатъчно финансови средства, за обезпечаването му.
Д-р Петя Дакова, председател на СОЛПО в Плевен, излезе с предложение да се включат имунизациите за над 75 годишните   и да получават по-навременна информация относно РС, а д-р Стоимен Стоименов ОПЛ в 29 ДКЦ акцентира,че в ТЕЛК нещата са абсолютно неясни и, че тежестта е изцяло отново върху ОПЛ
Председателят на ДСОПЛС д-р Володя Василев призова колегите да си дадат реално сметка-страх ли ги е и колко и да гласуват по съвест, но ако решат да бламират подписването на НРД да бъдат единни в отстояването на правата и интересите си.
Д-р Светлин Митев от Варна адмирира участвалите в преговорите ОПЛ за положеният от тях труда и огромната свършена работа, но „по правила, които не са правилно поставени”. Той подчерта,че от БЛС трябва да помислят за иницииране на законодателни промени в тази връзка. По думите му, ако не се подпише новият рамков договор няма да проработят новите добри неща залегнали в него.
В своето изказване д-р Пламен Георгиев обаче изрази неудовлетворението си от протичането на преговорите и то не по тяхна вина.
Според него съборът ги превръща в заложници, защото ако делегатите не дадат мандат за подписване на НРД 2012 обществото ще заговори, че лекарите не се съобразяват с тежката икономическа обстановка в страната, а от друга страна, ако НРД 2012 се подпише ще чуят изказвания от рода на„подписали сте, ще изпълнявате” или „да сте гледали какво подписвате”..
В заключение каза, че лекарите стават заложници и на лоши управленски политики в страната. Но имат шансът да обърнат неща само тогава, ако всички спрат да работят дори само за няколко дни, но масово и единно.
И председателя на НСОПЛСБ д-р Любомир Киров изказа своята благодарност към колегите си, които според думите му са направили всичко, което е по силите им и дори много свръх това. Личното му мнение бе, че договорния процес трябва да е непрекъснат процес, в който наредби и указания трябва да се променят непрестанно, а не това да бъде едностранен, еднократен момент. Той призова лекарите да не се конфронтират помежду си и да действат заедно тогава, когато се налага.
При представянето и обсъждането на останалите части на НРД 2012, за СИМП бе казано, че идеята за въвеждането на амбулаторен случай не е факт, поради неприемливите ценови предложния от страна на НЗОК. Финансова възможност на този етап няма и за диспансерен случай, но за сметка на това е записано като конкретен текст в рамковия договор електронното – дистанционно отчитане. По програмите майчино и детско здравеопазване, рисковите групи и диспансерното обслужване цената на преглед е изравнена – 9 лв. Увеличена е 100% цената на ЛКК-5 лв., както и на физиотерапията, при която пакетната цена на курс лечение от 36 лв. нараства на 45 лв.
В СИМП обаче независимо реалното увеличение от 16 млн. лв., прогнозното неусвояване се очаква да бъде около 10 млн. лв.
Като основен пробив бе отбелязан свободния достъп, без направление от ОПЛ, което ще рече, че на пациент, след кешов преглед, ако е здравноосигурен, може да му се назначи консултация с друг лекар или изследвания, по линия на здравната каса, но в рамките на 1/10 от РС.
По отношение на БП бе съобщено, че има дисбаланс в направленията за специализирани изследвания, че талоните за тях недостигат, докато в същото време при някои лекари те стоят неоползотворени.
Съобщено бе още, че е постигната договореност под ехографските изследвания да стои само подписа, но не и името на лекаря, който ги е извършил. В епикризата вече ще се изписва номера на клиничната пътека, а в документ №1, изискуем от касата, който дублира историята на заболяването, в частта - изписан болен освен името, неговото ЕГН, номера на КП ще се попълват и процедурите, които са му били извършвани. Договорени са и малко по-високи цени на клинични пътеки за урологични, гастроентерологични, пулмологични заболявания и др.
В хода на дискусията се изясни, че приложенията изобщо не са били обсъждани, а и методиката също.
В тази връзка лекари от залата настояха всички те, както и обещаните от касата неща да се направят в последствие да бъдат написани черно на бяло за да не бъдат излъгани.
След поредна изказвания от рода на: НЗОК продължава едностранна и еднолично да променя документи, формите на отчети и др.; липсват ясни правила на играта; контролът вече не е приоритет на НРД и едностранно се осъществява от НЗОК т. е. липса реципрочност, което компрометира договарянето; този събор е поредното легитимиране на имитация на преговори; с този събор се прави крачка напред и две назад; ако дадем мандат за подписване на НРД 2012 означава солидарно поемане на отговорност за хаоса в системата на здравеопазването; каква е гаранцията, че цените няма да се променят месец след подписването на рамковия договор; за какво сте ни събрали да гледаме текст по текст „великите” достижения без да може да променим нещо; щом всичко е решено и не може нищо да се промени остава ни само да дадем или да не дадем мандат за подписването на рамковия договор; представлявам еди коя си колегия и не давам мандат и т. н. и т. н..
Според председателя на БЛС д-р Райчинов НРД 2012 г. няма да бъде по-лош от тазгодишния и системата ще се справи и ще работи без трусове.
В крайна сметка съвсем очаквано с 180 гласа „за”, 28 „против” и 3 „въздържали се” делегатите на 53 извънреден събор гласуваха доверие на УС на БЛС да подпише НРД 2012, но само и единствено при условие, че методиката и цените бъдат преди това публикувани от касата.
Съборът прие и декларация, в която се казва: ” В последните няколко месеца незаслужената атака срещу съсловието ескалира непрекъснато до необясними за нас размери. Много от тези нападки целяха дори демонизация на съсловието, което доведе до тотално нарушаване на свещеното доверие между лекари и пациенти. Това неминуемо доведе и до обезверяване на пациентите, дори страх и озлобяване. От друга страна, се породи страх и несигурност сред лекарите. В ежедневието ни на постоянна рискова дейност, това може да доведе и до отказ от своевременно изпълнение на животоспасяващи дейности.
Ние считаме, че в тази атака се крие опит за отклоняване на общественото мнение от нерешените и задълбочаващи се проблеми в здравеопазването.  Делегатите на 53 извънреден събор на БЛС категорично заявяват, че недоказани обидни квалификации по отношение на професионализма и етичността на лекарското съсловие в България следва да подлежат на санкции от съответните институции. Защото ние, независимо от негативната обстановка, в която работим, ще продължим да изпълняваме своите задължения с присъщия ни професионализъм и етичност. Призоваваме и цялото общество към толерантност и взаимно уважение.”
Според законовите разпоредби, НРД 2012 трябва да бъде подписан между НЗОК и БЛС до последния работен ден на м. декември, т.г и преподписан от министъра на здравеопазването.

Няма коментари:

Публикуване на коментар