четвъртък, 21 юли 2011 г.

Вицепремиерът, след завода на "Актавис" в Троян посети и Дупница

Вицепремиерът  Симеон Дянков посети и завода на „Актавис" в Дупница, където бе запознат от управляващия директор Иван Урумов с развитието му, инвестиционната политика и въвеждането на иновативни технологии, свързани с фармацевтичното производство у нас. 
Беше изтъкната положителната роля на правителството и законодателната власт по отношение на последните промени, касаещи фармацевтичното производство в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 
Заводът на "Актавис" в Дупница е един от най-големите фармацевтични заводи в Югоизточна Европа, специализиран в производството на твърди лекарствени форми -таблети и капсули, за сърдечносъдови, неврологични и други заболявания.
През т. г. заводът ще произведе над 4 млрд. таблети, вкл.витамини и хранителни добавки .

Рисковите медикаменти-маркирани с черен символ

Рисковите медикаменти, които подлежат на допълнително наблюдение, ще бъдат маркирани с черен символ, решиха евродепутатите, които приеха нов закон,относно употребата на лекарствените продукти и техните странични ефекти.
Европейците ще могат да сигнализират за странични и нежелани ефекти при лекарства, продавани в Европа, директно на отговорните национални органи. Това ще става в портала Eudravigilance.