понеделник, 29 януари 2018 г.

Sanofi придобива Bioverativ за 11,6 млрд. долара-Sanofi разширява присъствието си в продуктите за специализирана грижа и засилва лидерската си позиция в областта на редките болести;
-Добива лидерска позиция в растящия пазар на лекарства за хемофилия и добра основа за растеж сред други области на кръвни редки болести;
Добавя значителна стойност към акциите на компанията, като очакванията са възвръщаемостта на инвестицията да бъде изплатена в рамките на три години;
-Прогнозира се увеличаване на  устойчивите приходи и ръста на печалбата на Sanofi;
-Очаква се осигуряване на незабавен ръст на доходността от акциите на Sanofi.

Sanofi и Bioverativ, биофармацевтична компания, фокусирана върху терапии за лечение на хемофилия и други редки кръвни болести, подписаха окончателно споразумение по силата, на което Sanofi ще придобие всички акции на Bioverativ на цена от 105 долара за акция или сумарно ще заплати около 11,6 млрд. долара. Транзакцията е единодушно одобрена от бордовете на директорите на Sanofi и Bioverativ.
„С придобиването на Bioverativ, лидер в растящия пазар на терапии за хемофилия, Sanofi ще засили присъствието си в продуктите за специализирана грижа и водещите си позициии в областта на редките болести, в унисон със стратегическата рамка 2020. Едновременно с това сделката дава основа за растеж в другите области на редките кръвни болести. Заедно ние имаме възможността да доставим иновативни лекарства за пациентите по целия свят, надграждайки успеха на  Bioverativ в разработването на нови стандарти за грижа с фактор-заместващи терапии с удължено действие. С обединени усилия ще засилим научните си познания, фокус и експертиза, които ще позволят да увеличим стойността на компанията и да създадем неоткрити до сега терапии за пациентите “, коментира Оливие Брандикур, главен изпълнителен директор на Sanofi. 
Главният изпълнителен директор на Bioverativ Джон Кокс отбеляза: „Bioverativ беше създадена, за да направи значителен прогрес в лечението на хората, живеещи с хемофилия и други редки кръвни болести и аз съм изключително горд с постиженията, които достигнахме през последните години. Sanofi притежава доказан капацитет и инфраструктура, които вярваме, че ще спомогнат за по-бързото навлизане на нашите лекарства по света и така ще подсилят нашата мисия да подобрим живота на хората с редки кръвни заболявания.  Нашият председател Брайън Поснър, целият ни борд и аз силно вярваме, че новото партньорство е значителна добавена стойност за компанията и тази сделка е от огромно значение за акционерите, които инвестират и подкрепят нашата мисия“.Със своите приблизително 10 млрд. долара годишни продажби и 181 000 диагностицирани пациенти по света лечението  на хемофилията е най-големият пазар сред редките болести. Очакванията са той да расте с над 7% годишно до 2022 г. Терапиите за лечение на пациентите се оформят според променящите се стандарти за здравна грижа по света и включват профилактика и лекарства с удължен полуживот, включително и разработването и прилагането на иновативни терапии.
През 2016 г. Bioverativ генерира продажби на стойност 847 млн. долара и 41 млн. долара от патенти. Към момента пазарите, на които оперира Bioverativ, са САЩ, Япония, Канада и Австралия. Плановете са да се осъществи експанзия и на нови световни пазари. Терапиите на Bioverativ се предлагат и в някои държави в ЕС и други страни чрез партньорски споразумения. Sanofi вярва, че фактор-заместващата терапия ще остане дълго време стандарт за лечение на хемофилията поради благоприятния профил на безопасност и удължено действие. Sanofi ще има възможност да подсили клиничната експертиза и съществуващата търговска платформа на Bioverativ.

Един от приоритетите в Стратегическата рамка 2020 на Sanofi е преструктуриране на портфолиото и съсредоточаване върху областите, в които в момента компанията има или може ефективно да придобие лидерска позиция. Придобиването на Bioverativ подкрепя този приоритет като добавя към портфолиото на Sanofi диференцирано предлагане на иновативни терапии и осигурява платформа за растеж в областта на  редките кръвни болести, което ще разшири присъствието на компанията  в специалните грижи, допълнително ще укрепи лидерската й позиция в редките заболявания и ще отговори на нуждите на пациентската общност.
Освен настоящето портфолио сред водещите проекти на Bioverativ са програма във Фаза 3 за тестване на студовоаглутининова болест и в по-ранна фаза на развитие изследователски програми и сътрудничество в областта на хемофилията и други редки кръвни болести, включително сърповидноклетъчна анемия и бета таласeмия.
Организацията за научноизследователска дейност на Sanofi ще подкрепи Bioverativ, за да може тези терапии да достигнат по-бързо до пациентите.
Освен това глобалното присъствие на Sanofi, доказаният опит, успехът в пускането на специализирани лекарства и доброто представяне на компанията на ключови развиващи се пазари ще помогнат на Bioverativ да извлече максимална полза от възможностите за растеж на настоящите си и бъдещите продукти.
Очаква се придобиването на Bioverativ да доведе до значително увеличение на стойността на акциите на Sanofi, като се очаква паричните потоци от продажбите на продуктите на Bioverativ да увеличат финансовия и оперативен капацитет на Sanofi. Очаква се придобиването да се отрази незабавно на стойността на акциите на Sanofi през 2018 г.  и да доведе до пивишаването им с до 5% през 2019.
Предвижда се Sanofi да постигне възвръщаемост на направената инвестиция в рамките на три години. Sanofi очаква да запази високия си кредитен рейтинг.
Условия на сделката
Съгласно условията на споразумението Sanofi ще отправи търгово предложение за придобиване на всички акции на Bioverativ на цена от 105 долара на акция. Цената включва премия от 64% спрямо цената на затваряне на книжата на Bioverativ от 19 януари.
Завършването на търговото предложение е подчинено на различни условия, включително офертата на най-малко мнозинство от неизплатените акции на Bioverativ, повторна данъчна оценка, предоставена при подписването, изтичането или прекратяването на периода на изчакване съгласно Закона за подобрения на антитръстовите правила на Hart Scott Rodino и получаването на някои други регулаторни одобрения и други обичайни условия. След успешното завършване на търговото предложение изцяло притежаваното дъщерно дружество на Sanofi ще се слее с Bioverativ, неизплатените акции на Bioverativ, които не са част от търговото предложение, ще бъдат преобразувани и ще получат същите 105 долара на акция. Търговото предложение се очаква да започне през февруари 2018 г.
Sanofi планира да финансира сделката с комбинация от налични парични средства и чрез емитиране на дълг. Тръжното предложение няма да подлежи на други условия за финансиране, различни от обявените. При удовлетворяване или отказ от обичайните условия за затваряне сделката се очаква да бъде финализирана в рамките на 3 месеца
 
Няма коментари:

Публикуване на коментар