понеделник, 29 януари 2018 г.

Министър на здравеопазването Кирил Ананиев представи приоритетите на Българското председателство в сектор "Здравеопазване" пред Комисията по "Околна среда, обществено здраве и безопасност на храните" на ЕП


Министър Ананиев открои като основни приоритети здравословното хранене на децата и нуждата от ефективни лекарствени продукти на достъпни цени.
"Здравеопазването е една от сферите, в които приносът на ЕС към живота на хората е най-осезаем. В същото време, Европа се стреми към повече иновации и конкурентоспособност. Инициативите в сферата на здравеопазването на европейско ниво трябва да бъдат основани не само подкрепа за индустрията и иновациите, но и върху усилията за опазване на общественото здраве. Независимо какви продукти се пускат на пазара - лекарства, храни и др., трябва да сме наясно с въздействието им върху човешкото здраве. В противен случай рискуваме да загубим най-ценното: доверието на хората," подчерта той.
По отношение на първия приоритет – здравословното хранене, здравният министър подчерта още, че от водещо значение е добрата колаборация и тясното сътрудничество между секторите здравеопазване и земеделие.
"Бъдещето на конкурентоспособна Европа е немислимо без здраво и добре образовано младо поколение. Тази дискусия има за цел да засили здравната перспектива в дискусии, свързани с темите хранене и храни, включително в контекста на ревизията на следващата Обща селскостопанска политика" и отчитане на здравословните аспекти на храните", отбеляза министърът. 
В рамките на Българското председателство акцент ще бъде поставен върху ефективността на лечението и ефективността от разходване на публичен ресурс за лекарствени продукти.
Ананиев заяви, че ако Комисията представи други планирани законодателни предложения по време на Българското председателство, те ще бъдат внесени за дискусии в рамките на Съвета.
Министърът изтъкна като приоритет и напредъка в преговорите по Ветеринарния пакет. Първият триалог по измененията към Регламент 726/2004 е проведен на 23 януари, в конструктивен дух.


Няма коментари:

Публикуване на коментар