вторник, 1 август 2017 г.

Започва Rinker’s Challenge#4 – предизвикателството за стартиращи предприемачиЗа четвърта поредна година Център „Ринкър“ към Фондация BCause отправя покана  към предприемчивите хора с идеи да се състезават за участие в обучителната програма и да спечелят безвъзмездно финансиране за своя бизнес. Това издание на конкурса ще подкрепи само бизнес идеи със значим социален или екологичен ефект и ще допринасят отчетливо за подобряване на живота на хората и общностите в България. Всеки кандидат трябва да покаже как реализирането на идеята му ще има положително въздействие поне в една от посочените области – здраве, иновации, култура и ценности, образование и умения, природа и ресурси, социално включване и човешки права.
Конкурсът за участие в Rinker’s Challenge#4 е отворен до 25 септември 2017, а кандидатстването става само онлайн, на български език, в сайта на Център „Ринкър“: www.rinkercenter.org
Rinker’s Challenge предлага уникална възможност на предприемачи с идея или проект в начален етап на реализация да преминат през структурирана система от обучения, да бъдат лично консултирани и да получат начално финансиране на бизнес проекта си. Участниците в Rinker’s Challenge получават съвети и подкрепа от доброволци - експерти и предприемачи. Двата най-добри бизнес проекта ще получат финансиране в размер до 20 000 лева всеки, както и едногодишна безвъзмездна експертна помощ.
Сред досегашните победители в Rinker’s Challenge са „Таратанци“ с танцов пъзел, занаятчийското училище по хлебарство на „Братя Хлебари", работилницата за поръчкови ски и сноуборд дъски „Cloudnine“, "Слънчевата ферма" в с. Тънково в Източните Родопи, пекарната „Хляб за живот“ и сиренето от кашу „Сире-НЕКА“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар