вторник, 1 август 2017 г.

Първите студенти по специалностите „Военен лекар” и „Военна медицинска сестра” ще започнат своето обучение на 18 августПрограмата се провежда за първи път в България с цел подготовка на медицински кадри за нуждите на Въоръжените сили и е съвместна между ВМА, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Приети за обучение по специалност „Военен лекар“ –са общо 10 жени и 3-ма мъже. 4 са попълнените бройки за „Военна медицинска сестра”, като през месец август предстои и второ класиране.
Срокът за подаване на документи е до 2 август 2017 г., а изискванията към кандидат-студентите са:
1.За специалност „Медицина“, направление „Военен лекар“: да са се явили на приемните изпити в МУ-Варна по биология и химия (предварителни и/или редовни изпити) и да имат положителни оценки от тях.
Незаетите места по тази специалност са 7 за мъже. Освен тях, ще бъдат подбрани и кандидат-студенти като резерви (мъже и жени).
2.За специалност „Медицинска сестра“, направление „Военна медицинска сестра“: да са се явили на приемния изпит в МУ-Варна – тест по биология (на 18.07.2017 г.) и да имат положителна оценка от него.
Незаетите места по тази специалност са 16, като освен тях, ще бъдат подбрани и кандидат-студенти като резерви.
Заявления за двете специалности може да бъдат направени чрез сайта на МУ-Варна (www.mu-varna.bg), както и на място (ул. „Марин Дринов“ №55).

Няма коментари:

Публикуване на коментар