четвъртък, 30 юни 2016 г.

Над 60% от медицинските специалисти у нас са дали съгласие за оповестяване на сътрудничеството им с фармацевтични компании в рамките на инициативата „Прозрачността гради доверие“ Предстои публикуване на данни, предвидено в Кодекса за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации

 В края на юни 2016 г. фармацевтичната индустрия в Европа оповестява предоставянето на стойност за научно-изследователска и развойна дейност, както и към здравни организации и
медицински специалисти и техните професионални/съсловни организации - подпомагане или организиране на научно-образователни събития, регистрационни такси, лекторски хонорари. Правилата и условията на оповестяването са заложени в Кодекса за оповестяване на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации. България, като член на европейското семейство, е част от този процес.
Кодексът има за цел въвеждането на по-голяма прозрачност във взаимоотношенията между фармацевтичните компании и медицинските специалисти. Това сътрудничество се основава на обмяна на научна информация между страните, при спазване на високи етични стандарти. Фармацевтичната индустрия цели да гарантира тези стандарти чрез постигане на максимална степен на прозрачност и затова кампанията се провежда под мотото „Прозрачността гради доверие“.
-Сътрудничеството между медицински специалисти и фармацевтичната индустрия е жизнено важно за развитието на медицината. Лекарствата са високотехнологични продукти и тяхното разработване, прилагане и механизми на действие изискват обяснение, обмяна на опит и знания между индустрия и лекари. Само по този начин правилното и ефективно лечение на пациентите е възможно, само така могат да се разработват нови терапии, каза директорът на ARPharM Деян Денев. По думите му благодарение на това взаимодействие лекарите имат възможността непрекъснато да се обучават и развиват, което е от полза както за пациентите, така и за цялата система на здравеопазване.
Той оповести, че по предварителни данни от социологично допитване около  60% от медицинските специалисти са дали своето съгласие за оповестяване, което показва подкрепата на медицинското съсловие за инициативата
По предварителни данни фармацевтичните компании през 2015 г. са инвестирали в квалификация, продължаващо обучение и сътрудничество с медицински специалисти и здравни организации около 21 млн. лв. От тях 14 млн. лв. са предоставени на медицински специалисти, а 7 млн. лв. на здравни и съсловни/професионални лекарски организации.
От ARPharM съобщиха още, че през 2015 г. компаниите, членуващи в организацията, са инвестирали за научноизследователска дейност в България (клинични изпитвания, медицински научни изследвания, неинтервенционални проучвания) 150 млн. лв., като 40 млн. от тях са предоставени от местните структури на компаниите.
Председателят на УС на Българската асоциация по клинични проучвания (БАКП) д-р Иван Георгиев отбеляза, че до 2018 г. се очаква инвестициите в клинични изпитвания у нас да достигнат 190 млн. лв. По последни данни годишно в България стартират около 190 нови проучвания, а всеки месец в програма за клинични изпитвания влизат около 1000 души. По думите му инвестициите в клинични изпитвания оказват изключително позитивно влияние върху бюджета за здравеопазване. По-голямата част от тези средства се изразходват за медикаменти за пациентите, за лечението на които иначе би трябвало да плаща НЗОК. Друга част се използват за закупуване на апаратура за центровете за клинични проучвания, както и за осигуряването на цялостната медицинска грижа за включените в изпитванията хора.
Позицията на г-жа Зоя Паунова, председател на УС на ARPharM, е че сътрудничеството между фармацевтичната индустрия и здравните професионалисти е основен двигател на научния прогрес в медицината, повишава качеството на лечението и  подобрява перспективите пред пациентите. Тя адмирира прозрачността, която Кодексът за оповестяване внася  в добре регулираните и изключително важни взаимодействия между индустрията и здравните професионалисти. Така например, благодарение на напредъка на науката и технологиите в медицината през последните петдесет години, средната продължителност на живота в Европа се е увеличила с едно десетилетие.
22-те компании, членуващи в ARPharM, както и някои други научноизследователски компании, ще оповестят публично на 30 юни финансовите си взаимоотношения с медицински специалисти и здравни организации за м. г.
ARPharM и членуващите в нея компании подкрепят прозрачността в сътрудничеството с лекарите и медицинските специалисти и изразяват надежда, че постигнатите съгласия за оповестяване занапред ще нараснат.

Няма коментари:

Публикуване на коментар