понеделник, 6 юли 2015 г.

Токуда Болница вече разполага с най-съвременна радиохирургия и IMRT-лъчелечение на тумориС помощта на нововъведенията ще могат да се извършват високоефективни процедури за облъчване на тумори и метастази на главата и шията, за които досега онкоболните са
насочвани за лечение в чужбина.
Радиохирургията е метод за унищожаване на туморни клетки с помощта на висока доза радиолъчение. Измененията, които настъпват в туморните клетки са толкова значителни, че се оприличават на хирургия, откъдето идва и названието на метода. Новостите в областта, с които вече разполага и Токуда Болница, позволяват много прецизно компютърно насочено облъчване с т.нар. стереостатична (ендократно облъчване) и фракционна (облъчване на сесии) радиохирургия. Те дават възможност за по-ефективно унищожаване на тумори с различна големина при запазване на съседните здрави тъкани. В помощ на радиохирургията влизат моментни образни изследвания, триизмерни проекции на тялото и системи за обездвижване на пациента.
Интензитет-модулираната лъчетерапия представлява облъчване с високи дози радиолъчи с променлив интензитет (Intensity-Modulated Radio Therapy), което позволява многократно по-висока доза да се прилага свръхпрецизно в избрани области на тумора. Предварително начертана компютърна 3D проекция на тумора помага за прецизната индивидуална схема на облъчване. Компютърни изчисления преценяват точната доза индивидуално за всеки пациент. Получава се комбинация от полета на лъчение с различен интензитет, като туморът получава максимална доза облъчване, а здравите тъкани се запазват в по-безопасна зона. Методът спира развитието и нарастването на туморните клетки. В много случаи той е способен да убие всички туморни клетки, като свие и елиминира целия тумор.

Няма коментари:

Публикуване на коментар