петък, 10 юли 2015 г.

НЗОК ще санкционира лечебните заведения с три или повече оплаквания, получени в рамките на 6 месеца, но след 6 месецаЗдравната каса се задължава да проучва удовлетвореността на пациентите от заплатените от нея здравни услуги, съгласно приетите законови изменения   , които трябва да влязат в сила до 6 месеца.
Редът, начинът и критериите за пациентските жалби  ще се опишат в специална наредба на МЗ, която трябва да е готова през следващите шест месеца.


Няма коментари:

Публикуване на коментар