понеделник, 9 март 2015 г.

Държавните и общинските болници са с просрочени задължения са над 162,6 млн.лв.Към 31 декември 2014 г. дълговете на държавните и общински болници са в размер на 397 млн. лв. А просрочените задължения на държавните болници са малко над 132 млн. лв., а на
общинските почти 30 млн. лв. в края на януари 2015 г., стана ясно от писмения отговор на министъра на здравеопазването д-р Петър Москов в отговор на депутатски въпрос. Само за месец дълговете на болниците са се увеличили с 14,8 млн. лв.

От МЗ уточняват, че едва след предоставянето на Годишните финансови отчети за 2014 г., " при необходимост ще се предприемат действия относно изискване от конкретни лечебни заведения на актуализирани погасителни планове и адекватни управленски решения".

В края на февруари от БЛС сигнализираха за наложен запор на сметките на 11 общински болници. Преди дни от Сдружението на общинските болници предупредиха от опасност от фалити и блокиране на системата на здравеопазването. От Сдружението се обявиха и срещу Постановление на Министерския съвет, с което НЗОК е задължена да плаща на болниците само след проверка за дължими данъци.

От НЗОК напомнят, че от началото на април единната регистрационна система за страната ще отчита в реално време болничните хоспитализациите и дехоспитализациите на пациентите т. е. медицинските дейности, отчетени за болни, за които няма записи в електронния регистър, няма да бъдат заплащани. До момента само 88 болници подават данни в Регистрационната система, като по-малко от 50% от тях правят това регулярно, уточниха от НЗОК. В 4 области - Ловеч, Перник, Смолян и Търговище, няма нито едно лечебно заведение за болнична помощ, което да е внедрило регистрационната система. В 7 области броят на въвелите системата спрямо общия брой договорни партньори на НЗОК е минимален: Благоевград - 1 от 13, Габрово - 1 от 6, Кюстендил - 1 от 6, Пазарджик - 2 от 13, Софийска област - 2 от 14, Ямбол - 1 от 4, Велико Търново -2, а останалите са в процес на подготовка. В София от 90 болници 23 вече подават информация към касата чрез електронните четци.

Целта на единната регистрационна система е да бъде завишен контролът над хоспитализациите и да се избегнат злоупотреби и източване на здравната каса. Данните, за приема и изписването на пациентите, ще се следят в реално време в НЗОК, като при приема и напускането на лечебното болнично заведение пациентите ще трябва да представят на регистратурата личен документ. След като системата провери дали той е валиден ще обработи данните от него и ще регистрира съответно хоспитализацията или дехоспитализацията, като едновременно изпрати информация за това в централното управление на НЗОК.

Ако в момента на хоспитализация болният няма личен документ, системата отчита това, а по-късно в заявлението за прием се отбелязва датата, на която документът е бил представен. Личните документи, с които ще може да се прави регистрация, са лична карта, паспорт, зелен паспорт от старите, моряшки паспорт, карта на постоянно пребиваващ в България чужденец, удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС, разрешение за постоянно пребиваване, временни удостоверения от МВР при изгубен личен документ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар