вторник, 29 април 2014 г.

На 17-то място сме от 19 страни по отношение иновативното биологично лечение на имунно-медиирани възпалителни заболяванияПазарът на биологични лекарствени продукти за имунно-медиирани възпалителни заболявания е 3-ти по обем в Европа след онколекарствата и медикаментите за хипертония.
Докато в България биологичните лекарства са едва 9-ти на пазара, за които се отделят само 19 милиона лева на година. Третото място у нас се заема от лекарствата за диабет, за които отиват 62 милиона лева. Това означава, че достъпът до иновативно лечение на ревматично болните е над три пъти под реалните нужди, посочи в анализа си д-р Кунчо Трифонов, регионален мениджър на международната анализаторска компания IMS Health.
България се нарежда на 17-то място от 19 европейски държави по разходи за биологични средства за лечение, които се прилагат при имунно-медиирани възпалителни заболявания. Към групата на тези заболявания спадат ревматични и гастроентерологични заболявания, които засягат повече от 100 000 души в страната. Ние сме и единствената държава в света, където тези медикаменти се покриват не на 100%, а на 75%, стана ясно от проучването на IMS Health.
Разликата в цената на медикаментите се поема от фармацевтичните компании, тъй като повечето болни не могат да си позволят доплащане от около 600 лв. месечно, което може да престане в един момент и тогава достъпът до тези биологични продукти ще бъде силно затруднен. Повечето лабораторни и образни изследвания също се заплащат от самите болни. Поради административни неуредици често се налага пациентите да прекъсват терапията си за месец, а понякога и за по-дълъг период от време, което води рязко до влошаване на състоянието им, налага повече хоспитализации, инвалидизация-респективно води до по-големи разходи на публични средства.
Затова в манифеста изпратен до всички отговорни институции, изготвен от Асоциацията на пациенти с ревматоиден артрит и Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България, се настоява за осигуряване на безплатен достъп до най-иновативните биологични терапии, покриване от НЗОК на задължителните изследвания, поне веднъж годишно прегледи при кардиолог, гастроентеролог, ендокринолог, пулмолог.и по-добри възможности за рехабилитация-14-дневна два пъти в годината. Настоява се още в рамките на диспансеризацията им да бъдат заплащани и допълнителни изследвания като остеоденситометрия, образна диагностика на бял дроб и стави, на всеки шест месеца изследвания за хепатит B и С, гликиран хемоглобин и липиден профил поне два пъти годишно, проба на Манту и квантиферонов тест. Предлага се диспансеризацията на болните да премине от ревматолозите, които са едва 85 души за страната, при ОПЛ.
Представителите на пациентските организации изразиха готовност да съдействат за организирането на подходящи допълнителни форми на обучение на личните лекари в областта на ревматологията, което да им даде възможност да бъдат добре информирани и да познават актуалните тенденции в тази клинична област.
По данни на Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит у нас с това заболяване са между 60 и 70 хил. души, а с болест на Бехтерев -около 30 хил. 3100 са били пациентите с ревматологични диагнози, получаващи иновативни биологични терапии през 2013 г. срещу 2500 през 2012 г.
По данни на Сдружение „Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит” в момента у нас такава терапия получават 60-70 пациенти.


Няма коментари:

Публикуване на коментар