сряда, 16 ноември 2016 г.

Представители на Югозападно държавно предприятие и на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ обсъдиха идеи за сътрудничествоПредизвикателствата и възможни съвместни дейности при управлението на едри хищници и
стопанисването на дивеча обсъдиха представители на всички 40 териториални поделения на Югозападното държавно предприятие и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ (www.balkani.org). Биолозите от не правителствената организация представиха изследвания върху състоянието на популациите на мечката, вълка, благородния елен и дивата коза в България, както и мерки за намаляване на щети от едрите хищници. Проучванията и дейностите в тази област са провеждани от 1997 г. насам и включват съвременни методи като проследяване с GPS нашийници, генетични изследвания, наблюдения с фотокапани и др. Интерес сред представителите на ЮЗДП предизвикаха провежданите проучвания за благороден елен, както и дейности по управлението и изучаването на кафявата мечка в България.
В малки работни групи участниците в срещата обсъдиха допирни точки, общи интереси и предизвикателства в стопанисването на дивеча на територията на ЮЗДП. Бяха набелязани области, в които не правителственият и държавният сектор може да си сътрудничи чрез съвместни дейности и проекти. Участниците в срещата се съгласиха, че бракониерството представлява основен проблем в работата им. Образованието и информационните дейности по отношение на управлението и опазването на био разнообразието бяха определени като сфери с голям потенциал за сътрудничество. Разпозна се и нуждата от въвеждане на съвременни методи за мониторинг на дивеча и от обмен на данни. Предстои формиране на работни групи по приоритетни направления, които да предложат провеждане на конкретни дейности в следващите години.
Подобни работни срещи са заложени в плановете за действие за кафявата мечка и вълка в България с цел подобряване на комуникацията между всички заинтересовани страни при опазването на природните богатства на България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар