сряда, 2 декември 2015 г.

Приоритет на здравеопазването в Испания е по-широкия достъп до генерични и биоподобни лекарстваЕвропейската генерична и биоподобна асоциация (EGA), чийто член е Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) и испанската Асоциация за генерични
лекарства (AESEG) обявиха на проведена среща в Мадрид ангажимента си да увеличат достъпа на испанските пациенти до генерични и биоподобни лекарства, като подчертаха значимостта на въвеждането на мерки, които ще повишат достъпа до висококачествени лекарства и ще премахнат пазарните бариери.
Сред обсъжданите теми бяха разликата в цените между оригиналните и генеричните лекарства, отрицателните последици от системата на снабдяване в Андалусия и освобождаването на генеричните производители от действието на СДЗ (Сертификата за допълнителна защита), който би създал хиляди работни места за испанската фармацевтична индустрия.
Испания е единствената страна в ЕС, която има поддържа ценова политика, насочена срещу дългосрочната способност на индустрията за генерични лекарства да увеличава достъпа на пациентите и да осигурява спестявания за испанските платци, тъй като премахва стимулите за лекарите да предписват, фармацевтите в аптеките да продават, а пациентите да търсят дадено генерично лекарство.
EGA и AESEG също така подчертаха последиците за снабдяването с лекарства (напр. недостига и късното навлизане) за пациентите и снабдителите от системата за снабдяване в Андалусия, което заплашва и жизнеспособността на европейските и испански производители и намалява способностите за разработка и въвеждане на нови генерични лекарства на пазара.
EGA предвижда, че до 2020 г. от 75% до 80% от лекарствата в ЕС ще бъдат генерични или биоподбни лекарства, поради което има смисъл да се увеличи производството в Европа за разлика от страните извън Европа. Съвсем наскоро Европейската комисия предложи да работи по освобождаването на генеричните производители от действието на СДЗ, който би позволил производството и износа на генерични и биоподобни лекарства през периода на СДЗ, като стимулира производството на лекарства, създава висококвалифицирани работни места и икономически растеж в онези страни, където производството на генерични и биоподобни лекарства е особено актуално, например Испания.
Яцек Глинка, председател на EGA коментира: „Нашата индустрия е готова да работи с испанските власти за създаването на здравословна среда за генеричните и биоподобни лекарства в Испания, премахване на пазарните бариери и увеличаване рентабилността на лечението, като по този начин се даде възможност на лекарите да лекуват повече пациенти с висококачествени лекарства.”
Анхел Луис Родригес де ла Куерда, генерален директор на AESEG подчерта: „7 от 10 генерични лекарства в Испания се произвеждат в Испания. Здравата генерична конкуренция на испанския пазар ще осигури допълнителна стойност и работни места в Испания. Затова предложението на Европейската комисия за освобождаването на генеричните производители от действието на СДЗ също е от съществено значение за създаването на повече възможности за производството и заетостта в Испания. Призоваваме испанското правителство да подкрепи тази мярка за създаване на работни места в ЕС”.
(EGA), чийто член е Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) и испанската Асоциация за генерични лекарства (AESEG) обявиха на проведена среща в Мадрид ангажимента си да увеличат достъпа на испанските пациенти до генерични и биоподобни лекарства, като подчертаха значимостта на въвеждането на мерки, които ще повишат достъпа до висококачествени лекарства и ще премахнат пазарните бариери.
Сред обсъжданите теми бяха разликата в цените между оригиналните и генеричните лекарства, отрицателните последици от системата на снабдяване в Андалусия и освобождаването на генеричните производители от действието на СДЗ (Сертификата за допълнителна защита), който би създал хиляди работни места за испанската фармацевтична индустрия.
Испания е единствената страна в ЕС, която има поддържа ценова политика, насочена срещу дългосрочната способност на индустрията за генерични лекарства да увеличава достъпа на пациентите и да осигурява спестявания за испанските платци, тъй като премахва стимулите за лекарите да предписват, фармацевтите в аптеките да продават, а пациентите да търсят дадено генерично лекарство.
EGA и AESEG също така подчертаха последиците за снабдяването с лекарства (напр. недостига и късното навлизане) за пациентите и снабдителите от системата за снабдяване в Андалусия, което заплашва и жизнеспособността на европейските и испански производители и намалява способностите за разработка и въвеждане на нови генерични лекарства на пазара.
EGA предвижда, че до 2020 г. от 75% до 80% от лекарствата в ЕС ще бъдат генерични или биоподбни лекарства, поради което има смисъл да се увеличи производството в Европа за разлика от страните извън Европа. Съвсем наскоро Европейската комисия предложи да работи по освобождаването на генеричните производители от действието на СДЗ, който би позволил производството и износа на генерични и биоподобни лекарства през периода на СДЗ, като стимулира производството на лекарства, създава висококвалифицирани работни места и икономически растеж в онези страни, където производството на генерични и биоподобни лекарства е особено актуално, например Испания.
Яцек Глинка, председател на EGA коментира: „Нашата индустрия е готова да работи с испанските власти за създаването на здравословна среда за генеричните и биоподобни лекарства в Испания, премахване на пазарните бариери и увеличаване рентабилността на лечението, като по този начин се даде възможност на лекарите да лекуват повече пациенти с висококачествени лекарства.”
Анхел Луис Родригес де ла Куерда, генерален директор на AESEG подчерта: „7 от 10 генерични лекарства в Испания се произвеждат в Испания. Здравата генерична конкуренция на испанския пазар ще осигури допълнителна стойност и работни места в Испания. Затова предложението на Европейската комисия за освобождаването на генеричните производители от действието на СДЗ също е от съществено значение за създаването на повече възможности за производството и заетостта в Испания. Призоваваме испанското правителство да подкрепи тази мярка за създаване на работни места в ЕС”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар