сряда, 2 декември 2015 г.

Лекарите, без растеж в кариерата или в заплащането, ако не се обучават непрекъснатоСъгласно поправки в Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална
медицина, публикувани за обществено обсъждане, възнагражденията им няма да бъдат увеличавани, ако не участват в семинари, научни конференции по специалността си и не представят съответните сертификати за тях. А всеки преминал курс, извън обучението по специалност, ще бъде вписван в специален регистър, който ще се води от БЛС. За продължаващо обучение ще се зачитат и уеб семинарите и конферентните научни симпозиуми по интернет. От тази дистанционна форма на обучение ще се възползват за бъдеще най-вече лекарите от малките населени места, които няма от кого и как да бъдат замествани и които не могат да рискуват да оставят пациентите си без наблюдение, за по-продължително време.
Законопроектът предвижда БЛС да изготви правила за добра медицинска практика по всяка отделна специалност. Предстои да се въведе и единна кредитна система, по която докторите ще бъдат оценявани чрез натрупване на съответен брой точки от които ще зависи тяхната заплата и дори научна степен. За всяка година те ще трябва да са натрупали определен брой от тях. Ако не успеят, няма да растат в йерархията, нито пък ще имат възможност да записват докторантури и да получават научни степени.
Предвижда се същите правила за оценка да важат и за зъболекарите.

Снимка:  pariteni.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар