четвъртък, 3 декември 2015 г.

В областни градове без или с недостатъчно денонощни аптеки, останалите ще дават 24-часови дежурстваИзмененията в Закона за лекарствените продукти и хуманната медицина (ЗЛПХМ) целят да се подобри достъпът на пациентите до лекарствени продукти.
Съгласно промените - Регионалните здравни инспекции ще изготвят тримесечни график с указани име, адрес и дати, на които съответната аптека ще работи 24 часа. Ако се констатира нарушение фармацевтите ще бъдат глобявани от 1000 до 3000 лв. за еднолични търговци и от 2000 до 6000 лв. за по-големите фирми. Мобилни аптеки ще може да бъдат откривани в населени места, в които липсват аптеки. Те ще бъдат структури на открити в областния град аптеки. В населено място с недостиг от аптеки ще могат да осъществяват дейност на втори или следващ адрес аптеки, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти. Няма да се изисква на втория/следващия адрес да работят магистър – фармацевти на пълен работен ден, а ще се допуска работното време да бъде не по – малко от два дни седмично по 4 часа. Аптеки ще могат да се ръководят от магистър-фармацевт с по-малък стаж от изисквания, както и от помощник-фармацевти в населени места с недостиг от аптеки. Ще се направи и национална аптечна карта, която да даде представа в кои населени места те не достигат т.е. държавата ще определя колко аптеки да има по места и може ли да се открива нова аптека, като разстоянието между нея и вече съществуваща аптека ще бъде регламентирано от здравния министър в наредба.
Законопроектът регламентира мерки за наблюдение на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) и за ограничаване на износа им, ако е установена липса или недостиг на територията на страната, през последните 6 месеца или в ПЛС е включен само един лекарствен продукт от съответното международно непатентно наименование.
Предвижда се да се изготвя и списък с наблюдаваните лекарствени продукти от Експертен съвет към Изпълнителната агенция по лекарствата. Търговците на едро с лекарствени продукти ще са длъжни да уведомяват агенцията, ако планират да извършат износ на тези лекарствени продукти.
В проектозакона е записано, че производител на лекарства и търговец на едро няма да може да участва в надзорните и управителните органи на аптеки.
---
По данни на Българския фармацевтичен съюз от м. г. в 10 областни центъра - Търговище, Шумен, Смолян, Разград, Перник, Плевен, Видин, Враца, Кърджали, Ловеч няма нито една денонощна аптека. Без 24-часов достъп до лекарства е и цялата Софийска област, а в 38 общини у нас няма аптека, която да работи по договор с НЗОК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар