понеделник, 23 юли 2018 г.

Създаването само на една централизирана комисия в София, която отпуска медикаментите на пациентите с ревматични заболявания от цялата страна застрашава лечението им


НЗОК дава възможности за лечение на ревматични заболявания. Наличието на Университетски болници в София, Пловдив и Варна осигуряват високо ниво на експертност.  Пловдив разполага с 4 клиники по ревматология, които провеждат лечение на ревматични заболявания и последващо проследяване. В Пловдив заседава и Експертна лекарска комисия за ревматични заболявания под ръководството на проф. Анастас Баталов. Тази комисия обслужва над 2000 пациенти от Пловдив и региона. Варна разполага с 1 университетска  клиника  по ревматология и специалисти, които провеждат лечение на ревматични заболявания и последващо проследяване. Във Варна заседава и Експертна лекарска комисия за ревматични заболявания под ръководството на доц. Владимир Кадинов. Тази комисия обслужва над 1000 пациенти от Варна и региона.
Нашите пациентски организации представляват тези пациенти и спомагат по всякакъв начин достъпа им до лечение, подобряване качеството им на живот, запазване на работоспособността им.
За съжаление, в момента 5000 души от цялата страна са изправени пред сериозен проблем, който застрашава тяхното лечение – създаването само на една централизирана комисия в София, която да отпуска медикаментите на пациентите с ревматични заболявания от цялата страна. Затрудненията са свързани с трудната подвижност на пациентите, нуждата от придружители, транспортни разходи, отсъствие от работа и др. рискове. Сред тези 5000 души има млади хора в работоспособна възраст, което би се отразило косвено и на бизнеса– претърпяване на загуби от болничен престой, принудителни отпуски и пр. Ние пациентските организации искаме - премахване на постоянният експертен съвет (ПЕС), раненен достъп до здравни услуги и изпълнение на европейските препоръки.
На състоялата се среща в ВЗОК между представители на пациентските организации - Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит“ (АПРА) и Българското сдружение на болните от болест на Бехтерев (БСБББ) и медицинските специалисти, членове на Постоянния експертен съвет (ПЕС) по ревматология - проф. Румен Стоилов, който е и Председател на Българското дружество по ревматология и проф. Златимир Коларов, както и с експерти от НЗОК на 19 т. м. стана ясно, че представлява известна трудност придвижването до столицата, където работи ПЕС, но експертите по ревматлогия посочиха редица положителни аспекти изцяло в полза на пациента: стриктна оценка на поставената диагноза и прецизиране на медицинската целесъобразност на започването на лечение с биологични лекарствени продукти, както и смяна на лекарствения продукт с друг при спазване на строги критерии.
Участниците в срещата се обединиха около мнението, че трябва да бъде създадена необходимата организация, така че при необходимост на всеки пациент да бъде осигурен достъп до ПЕС.


Няма коментари:

Публикуване на коментар