неделя, 6 май 2018 г.

Спаси живот - почисти ръцете си

Мото на кампания т.г. е: „Във вашите ръце е предотвратяването на сепсиса в здравеопазването“Всяка година, кампанията на СЗО SAVE LIVES: Clean Your Hands –„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си” има за цел да поддържа в глобален план, значението на хигиената на ръцете в областта на здравеопазването и да обедини медицинския персонал в подкрепа на подобряване хигиената на ръцете в световен мащаб.
СЗО призовава всички медицински работници, лечебни заведения и организации по света да разгърнат кампания за подобряване хигиената на ръцете на мястото на медицински грижи, с оглед ограничаване на инфекциите, свързани с медицинското обслужване.
МБАЛ „Тракия“ ЕООД Стара Загора по традиция показа своята подкрепа съпричастност към проблема като се включи за 4-та поредна година в глобалната кампания.
Основен фокус на тазгодишната кампания е предотвратяване на сепсиса, свързан със здравните грижи, чрез действия за хигиена на ръцете и превенция и контрол на инфекциите.
Пациентите са в риск от развитие на инфекции, свързани с медицинското обслужване като сепсис, инфекции на хирургичното място, инфекции, свързани с инвазивни устройства, катетър-свързани инфекции; пневмония; Clostridium difficile постантибиотична диария и др.
Въпреки напредъка на съвременнта наука и технологии, превенцията на инфекциите, свързани с медицинското обслужване е все още на критично ниво в целия свят. Те могат да бъдат избегнати и да се намали тежестта им върху здравната система.
Сепсисът засяга повече от 30 милиона пациенти всяка година по света. На седемдесетата световна здравна асамблея през май 2017 г. държавите-членки приеха резолюция за подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на сепсис.
Ефективната хигиена на ръцете е част от осигуряването на безопасни медицински грижи за всеки пациент и играе ключова роля в предотвратяването на сепсиса нато ВБИ.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар