неделя, 6 май 2018 г.

Лекари, учени и предприемачи дискутираха минало, настояще и бъдеще на мултидисциплинарната конференцията „Вдъхновяваща наука и иновации“


По време на форума бяха ретроспективно  разгледани,  както забележителните научни открития и постижения с мисъл за човешкото здраве, така и какво предстои да се случи в областта на медицината и науката през следващите години.
Росица Димитрова, зам.-министър на труда и социалната политика, представи визията на МТСП за човешкото здраве и развитие, иновативните междусекторни програми с фокус върху интеграцията на социални и здравни услуги и дългосрочната грижа за уязвимите групи.
Председателите на научните дружества -  по ендокринология – проф. д-р Анна-Мария Борисова, по неврология – проф. д-р Иван Миланов, по кардиология – проф. д-р Арман Постаджиян и по онкология – проф. д-р Асен Дудов направиха обзор на дългия път, който е извървяла медицината през последните три столетия и споделиха своите очаквания и прогноза за това в каква посока ще се движат научните открития в бъдеще.
Д-р Ана Цакова, изпълнителен директор на Мерк - България, представи възможностите за
включване на млади лекари и учени от цял свят, включително и от България, в глобална
програма за финансиране, под формата на серия от грантове по повод 350-годишнината на високотехнологичната компания. Мисията на инициативата е да се стимулират иновативни проекти в следните области, които ще бъдат от голяма важност за в бъдеще, а именно Здравеопазване и терапия/създаване на нова или подобряване на молекула или технология за лечение на ракови или автоимунни заболявания, нови технологии и инженерни материали, които да се адаптират към фактори на околната среда (светлина, топлина, електромагнитни вълни, др.), подобрени технологии за производство на вещества и продукти подобряващи качеството на живот, агрономството и опазването на околната среда, основаващи се на разбирането на човешкият микробиом/микрофлора, създаване на модели, използващи компютърни алгоритми да се предвидят качества, специфики и реакции на различни субстанции и вещества върху човек и околна среда или модели за синтезирането на вещества/смеси за  зададен проблем.
Мерк ще финансира с до 350 000 евро годишно, за период от 3 години най-добрите разработки във всяка от тези области. Конкурсът е отворен за млади учени и предприемачи от цял свят, включително и България. Срокът за кандидатстване е 15 август 2018 г.
Във втората част на конференцията учени и предприемачи дискутират върху потенциала на България за социални иновации в панела България – иновации и наука в действие“.
-Въпросите Защо? Как? По какъв метод? Какво следва? вълнуват много умове и стоят зад много открития, полезни нововъведения и решения на загадката наречена живот. Откриването на доверен партньор с експертиза и технологически възможности са важни за всеки един от ерудираните членове на научната общност по света и у нас, подчерта Красимира Маринова, маркетинг мениджър продукти за биотехнология и микробиология за Югоизточна Европа, МЕРК България, която е сред участниците в този панел.
Мая Златанова, основател на стартъп компанията за клинични проучвания Find Me Cure, се спря на мисията на платформата - да свърже хората, страдащи от различни заболявания, с възможно най-подходящите за тях клинични проучвания. За да улесни пациентите, Find Me Cure предлага лесна за използване търсачка, в която да въведат своята диагноза, параметрите, свързани със заболяването им, а в резултат да получат предложения за проучвания, които могат да им помогнат.
Председателят на неправителствената организация Лечение без граници“ – Явор Гочев представя проекта, целящ подкрепата на българи, нуждаещи се от лечение в чужбина. Освен със съвети за дарителски кампании, доброволците на инициативата оказват и помощ на място – с превод в съответната болница или съвет за града, в който ще се проведе лечението. Началото на „Лечение без граници“ е дадено през 2013 год. от група ентусиасти участващи в инкубатора за социално предприемачество на „Обединение идеи за България“ – „Идеите – това сме ние“.
Владимир Томов, председател на Фондация „В помощ на здравето“ и на Алианса на хората с
редки болести в България разказва своята лична и вдъхновяваща история за битката, която му се е наложило да води със страшна болест и за пътя, който е извървял до днес. Той говори и за своята инициатива Care Givers, целяща подкрепа за хора със специфични заболявания и техните близки.
Организатор на събитието бе фондация „В помощ на здравето“, с подкрепата на Мерк България.
Поздравителни адреси до форума бяха изпратени от МЗ, д-р Андрей Ковачев, член на Председателството на Европейския Парламент, БЛС, БФС и др.
Успоредно с конференцията, организаторите представиха демо лаборатория и изложба „Вдъхновение и наука“.
В лабораторията лекари и учени от различни области демонстрират как високотехнологични уреди и апарати (напр. за тестване на въздуха, на храните, за добиване на 100% чиста вода за лабораторни цели) водят до подобрение на нашия живот на практика. Изложените уреди са само малка част от портфолиото на Мерк в областта на Life Science, което включва широка гама от продукти, технологии и услуги за производства от различни сфери на промишлеността, в това число фармацевтични и биофармацевтични производства, хранително-вкусова индустрия и контролните лаборатории.
Изложбата „Вдъхновение и наука“е посветена на 350-годишнината на Мерк - най-старата фармацевтична и химична компания в света, която е в основата на много от научните открития, променили живота ни не само в областта на медицината, но и на науката като цяло.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар