сряда, 19 юни 2013 г.

НЗОК пак осъдена от пациенти за отказ на достъп до информация
Административният съд София град, с решение от шести юни т. г., отмени мълчалив отказ на управителя на НЗОК да се произнесе по заявление за достъп до обществена информация, поискана от Центъра за защита на правата в здравеопазването (ЦЗПЗ).
Пациентската организация поиска от НЗОК да му предостави информация, касаеща изплатени от НЗОК суми по пера на лечебните заведения за болнична помощ за 2012 г.
Това явно доста е затруднило отговорните длъжностни лица в НЗОК, които на пъти са настояли от ЦЗПЗ да се уточни целта, за която ще се ползва информацията. Въпреки липсата на каквото и да е правно основание за подобно желание от страна на административния орган, ЦЗПЗ е направило исканото уточнение, коментират от пациентската организация. Противно обаче на всякаква правна и житейска логика, НЗОК не само, че не предоставя информацията, но и след завеждането на жалба в съда създава нови документи по административната преписка с аргумент, че тя още не била приключила. С горепосоченото решение обаче съдът отменя мълчаливия отказ на Управителя на НЗОК да предостави поисканата информация и го задължава да я предостави в 14-дневен срок от влизане в сила на решението.
По-интересният въпрос сега е дали НЗОК ще се съобрази със съдебното решение, или ще приложи нов похват за заобикаляне на закона, питат се от ЦЗПЗ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар