четвъртък, 28 февруари 2013 г.

НЗОК плаща на договорните си партньори за дейността им през януари 2013 г.Изчисленията показват, че на личните лекари, специалистите, лекарите по дентална медицина и лабораториите се изплаща в пълен обем извършената от тях дейност, като преведените средства са с 25% повече спрямо предварително утвърдените разчети.
15 080 000 лв. се превеждат на личните лекари, което е повече с 1 037 000 лв. спрямо заложените разходи. Специалистите ще получат над 17 821 000 лв. - с 4 217 000 повече спрямо заложеното.
12 507 000 лв., което е с 3 873000 лв. повече от заложеното ще се преведе и на лекарите по дентална медицина.
При предварително определени 5 484 000 лв. за медико-диагностична дейност НЗОК ще изплати на лабораториите 6 941 000 лв.
Средствата, които ще получат болниците за извършената от тях дейност по клинични пътеки, клинични процедури и високоспециализирани дейности, са 101 000 000 лв. Това е 8 270 000 лв. повече от предварително заложената рамка.
Още 6 309 000 лв. са изплатени за хемодиализа. Така болниците получават заплащане в пълен размер на дейността, която са отчели.
Ръководството на НЗОК гарантира, че всички плащания за извънболничната и болничната помощ ще бъдат извършени в срок. По този начин ще бъде осигурено спокойствие и сигурност в работата на договорните партньори, както и достъп до медицинска помощ на пациентите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар