сряда, 17 октомври 2012 г.

Д-р Андрей Кехайов, единствен представител от България, говори пред участниците на Генералната Асамблея на Световната Медицинска АсоциацияЗавърши Генералната Асамблея на Световната Медицинска Асоциация (СМА), проведена в Банкок, Тайланд от 10 до 13 октомври. Делегати на форума бяха лекари от почти 50 национални медицински асоциации. На това най-значимо медицинско събитие за годината представител от България беше д-р Андрей Кехайов, председател на Сдружение „Български лекар” (СБЛ) и президент на Югоуизточноевропейския медицински форум (ЮЕМФ).
В рамките на събитието той проведе срещи с новоизбрания президент на СМА – д-р Сесил Уилсън от САЩ, с президентите на Израелската, Шведската, Чешката, Тайландската, Украинската, Казахстанската, Грузинската медицински асоциации, на Чешката и Сръбската лекарски камари, с представители на Германската, Австрийската и Корейската медицински асоциации, президента на Постоянната работна група на Младите европейски лекари и др., което дава големи възможности за разширяване на международното сътрудничество на СБЛ и ЮЕМФ.
Д-р Кехайов направи обръщение към присъстващите делегати и връчи декларация от името на ЮЕМФ в подкрепа на основни политически документи на СМА.
В рамките на Асамблеята бяха обсъдени актуални в световен план въпроси на медицината и медицинската политика, сред които: Декларацията на СМА от Хелзинки (основен документ на СМА третиращ етични въпроси);
Трансплантация на органи - СМА се противопостави на идеята за пазар на органи при което на донорите се плаща за даряваните органи;
Смъртно наказание – позицията на СМА е, че лекарите не трябва да участват в екзекуции и не следва да оказват помощ при даването или предписването на лекарства за екзекуции;
Колективни действия на лекари – беше обърнато внимание на етичните аспекти по време на стачка на лекарите с цел да се сведат до минимум вредите за обществото и да се гарантира непрекъснатост на медицинското обслужване и такова при спешни случаи.

Декларация на ЮЕМФ относно интегритета на националните публични здравни системи приета от Третия международен медицински конгрес на ЮЕМФ, Белград, Сърбия, септември 2012 г.

Участниците в Третия международен медицински конгрес, организиран от Югоизточноевропейския медицински форум (ЮЕМФ), който обединява организации на лекарите от Албания, Беларус, България, Грузия, Гърция, Казахстан, Македония, Република Сръбска - Босна и Херцеговина, Словения, Сърбия, Украйна, Узбекистан, с представители от Русия и Румъния - регион, в който има около 500 000 практикуващи лекари, следвайки основните принципи и цели на СЗО и СMA, както и приоритетите а ЮЕМФ и на организациите на лекарите в нашите страни, декларират, че:
Препоръчват да се обединят усилията на сектор обществено здравеопазване, неправителствените организации, академичните институции, гражданите, частните фирми и държавните агенции, за да се признае, че здравето е приоритет за развитието на всяка страна, както и да се предоставят достатъчни финансови ресурси, за да се гарантира постигането на висококачествено модерно здравеопазване, както и на приоритетите и целите на Стратегия 2020 на СЗО.
Считат, че основната характеристика на едно демократично и социално отговорно правителство трябва да бъде отговорността за здравето на населението и гарантиране на равен достъп до здравни грижи за всички граждани, независимо от възможността им да плащат за здравни грижи.
Вярват, че основните принципи на функционирането на националните здравни системи са тези, които се основават на признаването на независимостта, професионалната автономия и самоуправление на медицинската професия.
Смятат, че основен проблем на здравните системи в региона са младите лекари. Кариерата и перспективите им за развитие трябва да бъдат предмет на специален анализ и ефективни управленски решения, насочени към дългосрочно подобряване на качеството на медицинската помощ.
Призовават компетентните национални органи на страните, да приемат като задължителни за работата на националните здравни системи принципите, определени в изявленията и декларациите на СMA за професионална автономия, саморегулиране и независимост на националните медицински асоциации.
Осъждат опитите и действията от страна на държавни агенции, които се намесват и ограничават дейноста както на националните независими организации на лекарите, така и на самите лекари, като по този начин причиняват вреда не само на медицинското съсловие, а също така и директно на своите граждани и изразяват подкрепа за резолюциите на Съвета на СMA относно проблемите на лекарите в различни части на света.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар