вторник, 16 октомври 2012 г.

25-то число на всеки месец ще стане "ден за плащане към хазната"


Това предвиждат промените в данъчните закони, които са внесени от МС в НС.

До 25-то число на всеки месец фирмите ще плащат данъка върху доходите на служителите си за заплатите, които са изплатени през предходния месец. Също до 25-то число ще се плащат и дължимите осигуровки за пенсия и здраве върху доходите, изплатени през предходния месец. Досега осигуровките се внасяха в хазната заедно с даването на заплатите, а за забавените възнаграждения - до края на следващия месец, след като са били начислени. 
Данъкът върху доходите пък се плащаше до 10-то число на следващия месец. Промените се правят заради новата система всички данъци да се внасят в хазната с едно платежно нареждане. Целта е да се намалят разходите на фирмите за плащане на данъците и осигуровките. Но ако някой не може да плати всичките си данъчни задължения наведнъж ще може да посочи, че иска да погаси първо вноските си за здравната каса, гласят още промените. Така самоосигуряващите се граждани няма да губят здравните си права, ако не могат да си платят данъците.
Наказателната лихва за забавени осигуровки се намалява от основния лихвен процент плюс 20% на ОПЛ плюс 10%, гласят още промените. Така наказателните лихви за данъци и осигуровки ще бъда еднакви.

Няма коментари:

Публикуване на коментар