сряда, 1 юни 2011 г.

От Гражданското движение „Помощ за лица с проблеми в развитието” поискаха грижите за деца, болни от аутизъм, да се признават за трудов стаж на родителите им


Според Милена Кънчева, координатор на движението, грижите за децата не бива да се разглеждат отделно от тези за навършилите 18 г. Освен това държавата трябва да приеме Национална програма, която да помогне на децата с това заболяване да изравнят своите шансове с останалите.
Статистиката сочи аутизма като едно от често срещаните заболявания, които се проявяват още в ранна детска възраст.

Няма коментари:

Публикуване на коментар