вторник, 31 май 2011 г.

Всяка година 650 000 граждани на Европа умират преждевременно в резултат от тютюнопушене

 Това е потресаващо, но в същото време напълно предотвратимо, се казва в становище на еврокомисаря по здравеопазването Джон Дали по повод Световния ден без тютюнев дим. В следващите седмици стартира нова кампания срещу тютюнопушенето, насочена към пушачите на възраст 25-34 години, която ще използва вдъхновяващи постижения на експушачи, за да мотивира настоящи пушачи да се откажат от вредния навик. Еврокомисарят обяви и намеренията си през 2012 г. да представи предложение за промени в Директивата за тютюневите изделия от 2001 г., с които да се заложат нови мерки за борба с пушенето.
Въпроси и отговори: Борбата с тютюнопушенето в ЕС
Какво е влиянието на тютюнопушенето върху здравето на гражданите на ЕС?
Изчислено е, че приблизително 650 000 граждани на ЕС умират преждевременно всяка година заради употребата на тютюн.
Това включва и непушачите. По предпазливи оценки приблизително 80 000 възрастни, включително почти 20 000 непушачи, са починали през 2002 г. в ЕС-15 от заболявания, причинени от излагане на тютюнев дим у дома или на работното място.
Близо 13 милиона души в 27-те държави в ЕС страдат от едно или няколко от 6-те основни категории заболявания, които са свързани с тютюнопушенето. Това са:
1.  Бронхит и други инфекции на долните дихателни пътища;
2.  Хронични обструктивни белодробни заболявания;
3.  Мозъчен инсулт, сърдечен инфаркт, запушване на артериите (особено в краката) и други сърдечносъдови заболявания;
4.  Астма;
5.  Рак на белия дроб;
6.  Други видове рак, като например - на панкреаса, на хранопровода и на стомаха.
Как се осъществява контролът на тютюнопушенето в ЕС?
ЕС и органите в държавите-членки работят заедно при осъществяването на контрола на тютюнопушенето.
Основен стълб при осъществяването на контрол на тютюнопушенето е законодателството на ЕС относно тютюневите изделия и рекламирането на тютюневи изделия. Предназначението на тези закони е да постигне баланс между целите на вътрешния пазар и нуждата да се гарантира високо ниво на защита на общественото здраве в ЕС. Европейската комисия отговаря за надзора върху прилагането на тези закони и предлага необходимите изменения.
В Директивата за тютюневите изделия (2001 г.) е предвидено изискването върху всички тютюневи изделия, продавани в ЕС, да бъдат поставяни 2 предупредителни надписа: първият задължителен предупредителен надпис е или „тютюнопушенето убива“, или „тютюнопушенето сериозно уврежда вашето здраве и здравето на околните“. Вторият предупредителен надпис, избран от списък с 14 такива, включва „тютюнопушенето причинява рак на белия дроб“. С директивата също така се забранява използването на подвеждащи определения като "light" (леки), "mild" (меки) или "low tar" (с ниско съдържание на катран), като производителите се задължават да докладват на държавите-членки какви съставки използват. С нея също така се забранява тютюнът за дъвчене и се определят максимално допустимите стойности на съдържанието на катрани, никотин и въглероден оксид в цигарите.
С Директивата за рекламирането на тютюневите изделия (2003 г.) се забранява трансграничното рекламиране на тютюневи изделия в печатни медии, по радиото и онлайн. С нея също така се забранява спонсорството на трансгранични прояви. Освен това рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия по телевизията вече бе забранено през 1989 г.
В други области на осъществяване на контрол на тютюнопушенето, като например превенция, спиране и среда без тютюнев дим, отделните държави-членки отговарят за приемането на подходящите норми и структури. В тези области ролята на ЕС е да подкрепя, допълва и координира националните усилия. ЕС е отправил следните препоръки към държавите-членки:
Препоръка на Съвета за превенция на тютюнопушенето (2003 г.), с която държавите членки се насърчават да осъществяват контрол върху всички форми на популяризиране и продажби на тютюневи изделия на непълнолетни, както и да подобряват информираността и здравното образование.
Препоръка на Съвета за среда без тютюнев дим (2009 г.), която призовава държавите-членки да приемат и да прилагат закони за защита на гражданите от излагане на тютюнев дим в обществени места на закрито, затворени работни помещения и в обществения транспорт. Тя също така призовава за подсилване на законодателството за среда без тютюнев дим с допълнителни мерки за защита на децата, насърчаване на усилията за отказването от тютюнопушенето и за поставяне на предупредителни изображения върху опаковките на тютюневите изделия.
Какви национални закони за среда без тютюнев дим са вече в сила?
До този момент в 15 държави-членки има закони, които предпазват по цялостен начин гражданите от излагане на тютюнев дим.
В Ирландия, Обединеното кралство, Гърция, Испания и Унгария е налице пълна забрана на тютюнопушенето във всички затворени обществени места и работни места, включително в барове и ресторанти. Италия, Швеция, Малта, Латвия, Финландия, Словения, Франция, Нидерландия, Кипър и Полша са приели законодателство за среда без тютюнев дим, което все пак допуска специални затворени помещения за пушачи.
В законите за среда без тютюнев дим в останалите държави-членки са направени изключения за определени обществени места като барове и ресторанти.
Действащо законодателство за защита на гражданите от тютюнев дим по държави-членки можете да видите тук:
http://ec.europa.eu/health/tobacco/law/free_environments/index_en.htm
За да се предпазва здравето на гражданите, тези закони трябва да бъдат прилагани ефективно. Ако не се прилагат, както трябва от националните органи, дори строгите разпоредби за среда без тютюнев дим не осигуряват защита от излагане на тютюнев дим в затворени работни помещения и обществени места.
След провеждането на миналогодишния световен ден без тютюнев дим няколко държави полагат повече усилия, за да осигурят на гражданите си среда без тютюнев дим. През април 2011 г. Унгария например прие подробно законодателство за среда без тютюнев дим.  Тютюнопушенето ще бъде забранено на всички закрити обществени места и работни места, включително заведенията и обществения транспорт, считано от месец януари 2012 г. Забраната обхваща и радиус от 5 метра около някои открити обществени места, като например автобусни спирки и площадки за игра. Друг пример е Испания, където от месец януари 2011 г. е в сила нов закон, който разширява забраната за тютюнопушене до всички обществени места, включително барове, ресторанти, дискотеки, места за забавление и спирки на обществения транспорт. Тютюнопушенето също така е забранено на площадки за игра и на откритите площи на здравни и на образователни заведения, с изключение на тези, които са предназначени изцяло за обучение на пълнолетни лица. В Бавария след провеждането на успешен референдум през месец юли 2010 г. влезе в сила пълна забрана за тютюнопушенето във всички барове и ресторанти.
Освен това първият национален закон, целящ прекратяването изцяло на употребата на тютюневи изделия, влезе в сила във Финландия през месец септември 2010 г.  В него се съдържат разпоредби, забраняващи излагането на тютюневи изделия и всички машини за продажбата им и разширяващи забраната за тютюнопушене спрямо съоръжения на открито и хотелски стаи.
Има ли доказателства, че политиките за среда без тютюнев дим дават резултат?
Съществуват доказателства, че забраната за тютюнопушене има положителен ефект върху здравето чрез намаляването на консумацията и излагането. Въпреки че може да са нужни 20-30 години, за да се добие пълна представа, доказателствата от държавите без тютюнев дим са обнадеждаващи: качеството на въздуха в затворени помещения се е подобрило чувствително след влизане в сила на забраната за тютюнопушене - с 83% и 86% намаление на концентрациите на определени вещества съответно в ирландските и в шотландските барове. По-доброто качество на въздуха е довело до значителен спад в броя на сърдечните инфаркти: 11% по-малко в Ирландия и в Италия, спад от 17% в Шотландия и дори още по-големи намаления в някои райони на САЩ.
Резултатите от множество изследвания също така показват значително подобрение по отношение на респираторното здраве на работещите в сектора на ресторантьорството и хотелиерството като последица от законите за среда без тютюнев дим. Съществуват също така и доклади, че политиките за среда без тютюнев дим са намалили консумацията на тютюн и са насърчили пушачите да се окажат.
Какви са следващите стъпки във връзка с контрола на тютюнопушенето в ЕС?
Понастоящем Комисията обмисля да представи предложение за изменение през 2012 г. на Директивата за тютюневите изделия от 2001 г. След проведените обществени консултации, започнали през миналата година, и направения анализ на възможните варианти за изменения в рамките на оценка на въздействието директивата може да бъде подсилена и адаптирана към международните ангажименти за контрол на тютюнопушенето, към новите тютюневи изделия и научни постижения. Възможни мерки, които се разглеждат в момента:
-       Регулаторни решения, които се отнасят до новите бездимни тютюневи и никотинови изделия.
-       По-добро информиране на потребителите. Например по-големи и двустранни предупредителни изображения, стандартизирани опаковки, информация за вредните вещества.
-       Регулиране на съставките в тютюневите изделия, по-специално тези от тях, които правят тютюневите изделия по-атрактивни и към които човек се пристрастява по-лесно, и които са насочени особено към младите хора, като ваниловите и плодовите вкусове.
-       Преразглеждане на правилата за продажба на тютюневи изделия.
Подкрепя ли Комисията повишаването на информираността относно опасностите, свързани с тютюнопушенето?
Да, подходът на Комисията включва оказване на съдействие на европейските граждани, за да разберат какво причинява тютюнопушенето на здравето им. Поради тази причина от 2005 г. насам Комисията финансира кампании за повишаване на информираността в целия ЕС.
Акцентът на кампанията „HELP“, която протече от 2005 г. до 2010 г., беше върху превенцията на тютюнопушенето сред младите хора.
През следващите седмици Комисията ще започне нова кампания. „Бившите пушачи са непобедими“. Целта на тази кампания е да насърчи младите хора на възраст от 25 до 34 години да спрат тютюнопушенето. Това са около 145 милиона граждани на ЕС. Новата кампания ще измести акцента от опасностите, свързани с тютюнопушенето, към предимствата от отказването от тютюнопушенето, като използва бивши пушачи и техните постижения като вдъхновяващи модели за поведение.
Каква е ролята на ЕС в контрола на тютюнопушенето на международно равнище?
ЕС има важна роля в контрола на тютюнопушенето на глобално равнище. Той беше движещата сила за Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюнопушенето, която влезе в сила на 27 февруари 2005 г.  Конвенцията е първото споразумение със задължителен характер в глобален мащаб, свързано с опазване на здравето, на Световната здравна организация. Към настоящия момент тя включва 172 страни, сред които Европейския съюз и 26 държави-членки на ЕС.
В Рамковата конвенция е предвидена международна регулаторна рамка за контрол на тютюнопушенето.  Тя включва разпоредби относно опаковане и етикетиране, рекламиране, промоция и спонсорство, защита срещу излагане на тютюнев дим, регулиране на съдържанието на тютюна, незаконна търговия, мерки по ценообразуване и данъчни мерки и икономически изпълними алтернативи за тютюнопроизводителите
zdrave.net

Няма коментари:

Публикуване на коментар