петък, 11 май 2018 г.

НПО е против отмяната на забраната за тютюнопушене


Национална пациентска организация (НПО) приветства позицията на най-голямата политическа партия от управляващата коалиция за запазване забраната за тютюнопушене в затворени помещения.
Според данни на Световната здравна организация (СЗО) броят на настоящите пушачи в света е 1.1 милиарда души. Ежегодно в света умират над 6 милиона души от заболявания, причинени от тютюнопушене, включително и непушачи, които са изложени на тютюневия дим. В България 13.5% от всички незаразни болести и 12.4% от смъртните случаи са в резултат на тютюнопушенето. Данните сочат, че процентът на пушачите в България през 2017 година е 36%, докато средният за Европа процент е 28%.
България оглавява челните места на класацията на страните в ЕС с най-лоши здравни показатели по години живот в болест и загуба на трудоспособност, предизвикани от нездравословен начин на живот –прекомерна употреба на алкохол, тютюнопушене, прием на вредни храни, замърсен въздух и липса на физическа активност.
Тютюнопушенето е социален проблем и е тясно свързано със здравословното състояние и общественото здраве. Крайно време е темата за реално подобряване на общественото здраве да се превърне в национален приоритет, по който да се работи сериозно и отговорно с изпитани средства и механизми, прилагани в много от по-напредналите страни по света. Не бива да забравяме, че здравният статус на нацията е определящ както за икономическия ръст, така и за тежестта върху социалната система. Ето защо трябва да има дългосрочна национална стратегия и политика, която да цели възпитание на подрастващите в посока ограничаване на ранното стартиране на тютюнопушенето, отказ от тютюнопушене сред младите, програми за подкрепа и намаляване на вредата сред тези членове на обществото, които не могат да се откажат от вредния навик.
Важно е да отбележим още факта, че приходите от акцизи от горива и тютюневи изделия в хазната възлизат на около 4 милиарда лева годишно, като са поделени почти по равно. Само акцизът върху цигарите представлява над 8% от приходите в националния бюджет и през 2017 година е в размер на 2.4 милиарда лева. В същото време, за сравнение, сумата от националния бюджет, с която държавата осигурява здравно деца, пенсионери, безработни и други, е точно наполовина от приходите от акциз, а именно 1.13 милиарда лева през 2017 година.
Национална пациентска организация счита, че е необходимо прилагането на нова стратегия и план за превенция на тютюнопушенето и намаляване на вредата от тютюн, както и за разработването на законови промени, които имат смисъл и биха довели до подобряване, а не влошаване на здравните показатели на българите. Изказваме надежда, че предложената промяна няма да бъде приета и ще се работи в името на едно по-добро бъдеще, изпълнено със здраве, а не с тютюнев дим.

Няма коментари:

Публикуване на коментар