сряда, 22 февруари 2017 г.

Публикуваха новите критерии за лечение на Хепатит СНа интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) - www.nhif.bg, линк „Лекарства”, подлинк „За договорните партньори”, е публикуван за обществено обсъждане проект на „Проект за изисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит при болни над 18 - годишна възраст в извънболничната помощ“, както и мотивите към него. Изискванията за приложение на безинтерферонова терапия при лечение на хепатит С са съгласувани с националните консултанти по медицинска специалност „Гастроентерология“, с председателя на Българското дружество по гастроентерология и с външни експерти по същата специалност. Детската смъртност у нас е почти 2 пъти по-висока в сравнение с тази в ЕС Поради надделяващия обществен интерес и в полза на пациентите, Изискванията ще влязат в сила от 1 март 2017 г. Разходите на НЗОК за лекарствена терапия за домашно лечение на пациенти с Хепатит С за 2016 г. са около 21 млн. лв., като сумата включва както безинтерефоронова терапия, така и стандартна интереферонова терапия. С приемането на Изискванията, до края на тази година за лекарствена терапия за домашно лечение на 650 пациенти с Хепатит С институцията ще похарчи толкова, колкото и през миналата година - 21 млн. лв. От НЗОК твърдят, че ефектът от прилагането на Изискванията ще бъде значително по-голям от миналогодишния: 95-97% успеваемост от лечението с безинтереферонова терапия (директно действащи антивирусни средства), което е двукратно по-висока успеваемост спрямо стандартната интерферонова терапия; От лечението ще бъдат обхванати и пациенти с по-леки форми на чернодробно увреждане; В по-дългосрочен план – намаляване на броя на заболелите от Хепатит С, както и намаляване на броя на хоспитализациите поради липса на усложнения от лечението; Семерджиев обеща по-бърз достъп на хората до "Спешна помощ" Социален ефект – обхващат се млади пациенти в начален стадий на заболяването, при които е възможно пълно излекуване, възможност за социална реализация и запазване на репродуктивните им способности.

 actualno.com
Няма коментари:

Публикуване на коментар