четвъртък, 8 май 2014 г.

Късната диагноза на хепатит С-билиони евро за страните от ЕС

Заразяването по кръвен път, при трансплантация, и чрез ползване на предмети, заразени с хепатит С, става и при секс между мъже (MSM)-особено сред лишените от свобода (15-35%).
Рискът е по-висок, когато са на лице по-голям брой партньори. Само дори един от тях да има заболяването честотата на заразяване вече е 31-42%. Ето защо съветът при MSM е да се упражнява т. нар. safe sex.
Сред рисковите фактори е и поставянето на вендузи, което е свързано с нарушаване целостта на кожата. За някои държави рисков фактор за хепатит С е акупунктурата. Счита се, че 40%  от тази инфекция в света се дължи именно на нея. И това е най-типично най-вече за страни като
Египет, Пакистан и др.
Само 3% са тези, които съобщават за заразяване с хепатит, чрез убождане на медицинския персонал с игла. Ако майката е носител на вируса  вероятността да го предаде не бебето е нищожна (4-5%), но ако има и ХИВ рискът се увеличава значително-20-25%. Цезаровото сечение не го намалява в никакъв случай.
В 75-80% хепатит С хронифицира, със стадии на натрупване на фиброза-водещи до цироза  и оздравяването от тази  хронична инфекция се счита по-скоро за изключение.Преживяемостта зависи изключително от това дали ще развият цироза или не. Болестта тече по-бързо при мъжете и във възрастовата група 40-55 години.Умерена или тежка стеатоза, редовната употреба на алкохол, цигари, злоупотребата с наркотици, затлъстяването, също ускоряват процеса на развитие на заболяването.
Ето защо скринингът е най-важния  метод предотвратяване на заболяването и неговите усложнения.Според специалисти у нас нивото на диагностициране на хепатит С е изключително ниско спрямо  другите държави и тепърва ни предстои да извървим сериозен път в тази насока.

Няма коментари:

Публикуване на коментар