четвъртък, 28 февруари 2013 г.

Евростат: Децата в България са най-лишени, възрастните хора - най-застрашениСпоред националната статистика българчетата от 1 до 15 години са 1 милион

Децата в България на възраст от 1 до 15 години се хранят най-непълноценно сред европейските си връстници, се казва в актуален анализ на Европейската статистическа служба Евростат за риска от бедност или социално изключване в ЕС. Според българската статистика децата в този възрастов диапазон са около 1 милион.
По данните на Евростат 34.5 на сто от тях нямат възможност да консумират поне веднъж дневно пресни плодове и зеленчуци. За сравнение, в Румъния този дял е 23.8%, в Унгария е 17.2%, а в Латвия – 15.4 на сто.
По този показател на другия полюс са Швейцария (0.2 на сто), Люксембург (0.5 на сто), Исландия и Дания (0.6 на сто), Норвегия и Кипър (0.7 на сто). В тези страни едва под един процент от децата нямат възможност да консумират пресни плодове и зеленчуци всекидневно. В България и Румъния всяко трето дете (или около 30 на сто) не може да се храни веднъж дневно с месо, пиле или риба, защото семействата не могат да си го позволят, сочи още анализът на Евростат.
Далеч от тази картина са Словакия и Унгария, където едва 13% са лишени от такава възможност, а във Финландия, Дания, Исландия, Люксембург и Кипър почти няма семейства, които не могат да предложат на трапезата на децата си храна с месо, пиле, риба или вегетарианския им вариант с протеини. В тези страни процентите варират от нула за Финландия, до 0.7 на сто в Кипър.
Българските деца са най-лишените в ЕС и по отношение на дрехите и обувките - родителите на 35 на сто от тях не могат да си позволят покупката на нови дрехи, а 44 на сто - на нови обувки. В Румъния, Латвия и Унгария този дял е по-малък с 10 и повече на сто, а в Словакия е 13%.
Негативни данни за храненето на българските деца и ученици са публикувани и в изследване на Националния център по обществено здраве. Според тях по-рядко от един път в месеца консумират риба 18 на сто, а пресни плодове и зеленчуци - около 5-6 на сто от българските деца. В замяна на това консумацията на сладкарски изделия е повече от веднъж на ден, а всяко трето дете всеки ден яде тестени изделия (пици, мекици, банички). Около 20% от българските ученици консумират всекидневно безалкохолни напитки, съдържащи захар, а 7 на сто - енергийни напитки.
Обобщените данни на Евростат за 2011 г. поставят възрастните хора в България над 65 години като най-застрашени от бедност и социално изключване, като техният дял е 61.1% при средно 20.5% в ЕС.
Хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, са тези, които принадлежат към най-малко от една от следните три категории – живеещи в домакинство с разполагаем доход под прага на риска за бедност, тежко материално лишени или живеещи в домакинства с много ниска трудова ангажираност.
По този риск втора след България е Кипър (40.4 на сто), а най-малко са застрашени възрастните хора в Люксембург (4.7) и в Холандия (6.9).
В същото проучване е посочено, че през 2011 година средно 27% от децата и юношите до 18-годишна възраст в Европейския съюз са били застрашени от бедност или социално изключване. България отново е с най-голям дял - 52%.

Няма коментари:

Публикуване на коментар