неделя, 12 февруари 2012 г.

Националният омбудсман Константин Пенчев е против изборът на лекар или лекарски екип срещу заплащане

Националният омбудсман Константин Пенчев в писмо до министър-председателя Бойко Борисов посочва, че изборът на лекар или лекарски екип срещу заплащане в болницата противоречи на Закона за здравето, тъй като това не е допълнителна услуга, свързана с оказването на медицинска помощ, а услуга, с която по същество се оказва медицинска помощ.
Според него българското законодателство не предвижда условие или ред за избор на лекар или екип срещу заплащане при хоспитализиране по клинична пътека на здравноосигурено лице.
Общественият защитник посочва още в писмото, че „не е оправдано да се заплаща от здравноосигурено лице сума до 900 лв. за избор на лекар или екип при положение, че манипулацията се заплаща от НЗОК и съответните специалисти имат договорни отношения с болничното заведение, т.е. получават възнаграждение за труда си. По този начин на практика се заплаща два пъти за достъпа до медицинска помощ и извършването на дадена манипулация или интервенция - веднъж чрез касата по клиничната пътека и втори път от здравноосигуреното лице чрез т.нар. допълнителна услуга избор на лекар или екип”.
В писмото омбудсманът препоръчва на министър-председателят да предприеме необходимите действия в рамките на неговите правомощия, за да бъде съобразена наредбата с реда и условията за достъп до медицинска помощ, предвидени в Закона за здравето и в Закона за здравното осигуряване, както и с Конституцията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар