неделя, 12 февруари 2012 г.

Националната кампания „Пази сърцето си!”-инициатива на новосъздадената Асоциация „Сърце”

Национална пациентска организация (НПО), съвместно с Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ), стартира Национална информационна кампания за превенция на сърдечносъдовите заболявания под надслов  „Пази сърцето си!”. Основен елемент от кампанията е учредяването на първата в България организация на пациенти с кардиологични заболявания – Асоциация „Сърце”. Нейното създаване е продиктувано от съществуващата неосъзнатост на проблема, високата смъртност и инвалидизация, вследствие на кардиологичните заболявания, неинформираността и слабата профилактика сред високорисковите групи и пациентите с кардиологични заболявания, за това как да се предпазят или как да контролират заболяването си и липса на организация, която да лобира и да защитава правата на пациентите с кардиологични заболявания пред различните държавни и здравни институции.
Предвижда се в рамките на Асоциация „Сърце” постепенно да се сформират отделни подгрупи на пациенти, тъй като групата на кардиологичните заболявания обхваща многобройни и разнородни заболявания –сърдечносъдови заболявания,  мозъчносъдови нарушения, вродени малформации и др.
„Пази сърцето си!” е дългосрочен проект, в рамките на който поетапно ще бъдат реализирани различни инициативи в София и страната, насочени към пациенти от високорискови групи и такива с кардиологични заболявания. За целите на Асоциацията е създаден интернет сайт: www.sarce.bg. В него всеки желаещ може да получи специализирана информация за най-често срещаните кардиологични заболявания, рисковите фактори, начините за лечение и профилактика. В сайта има специално създаден калкулатор за измерване на сърдечносъдовия риск, чрез който посетителите могат да изчислят предразположеността си към развиване на сърдечносъдово заболяване.
Един от основните партньори на Асоциация „Сърце” е ДКБ, с което ще бъдат реализирани редица информационни и скринингови кампании през тази година.
Асоциацията ще се включи в кампанията, която ДКБ организира съвместно с НПО и която е насочена към реализиране на активна програма за превенция на сърдечносъдовите заболявания. В рамките на тази кампания бяха открити кабинети в различни медицински заведения, в които периодично, в рамките на световни здравни дни (като например Международния ден на хипертонията, Световния ден на сърцето и др.), се провеждат безплатни прегледи. Клиниките по превантивна кардиология са:
УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ”, гр. София, ул. „Бяло море” №8
УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” №8А
УМБАЛ „Света Марина”, гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” №1
УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66
НПО, новоучредената Асоциация „Сърце” и Дружеството на кардиолозите в България отправиха призив към обществото за редовна профилактика с цел ранно диагностициране и ограничаване на смъртността вследствие на кардиологични заболявания.
По данни на специалисти в областта над 60% от смъртността сред българите се дължи на някакъв кардиологичен проблем.
През 2010 г 75 000 българи са починали от сърдечни заболявания за година, като 56 000 от тях са над 65-годишна възраст. Това сочат данни на Евростат. Според статистиката в България на 100 000 души 755 умират от исхемична болест на сърцето, а от на мозъчни заболявания - 1310.

Всяка година 6 000 българи в активна възраст претърпяват инфаркт, като голяма част от тях са в мъже в работоспособна възраст - на около 40-50 години. 63% от пациентите с инфаркт не достигат навреме до качествено лечение и в резултат остават трайно инвалидизирани или умират.


Няма коментари:

Публикуване на коментар