сряда, 26 октомври 2016 г.

Трайна тенденция на застаряване и намаляване на броя на българското население отчита годишен доклад за състоянието на здравето на гражданитеТова е основния извод в годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия за 2015 г., с който Правителството се запозна.
Положителни тенденции има по отношение на заболеваемостта. При заразните болести и паразитози тя остава ниска, а при туберкулозата намалява. Заболеваемостта от онкологични заболявания нараства спрямо предходната година, но въпреки това остава под средните стойности за ЕС. През 2015 г. за пръв път се отчита намаление на броя на хоспитализациите. Водещи причини за прием в болница са болестите на органите на кръвообращението, на дихателната система и на храносмилателната система. В доклада се прави извод, че здравето на българските граждани и тенденциите по отношение на рисковите фактори за общественото здраве изисква мерки, които са заложени като приоритети в Концепция "Цели за здраве 2020" и Националната здравна стратегия 2020 на МЗ.

Снимка: Deutsche Welle

Няма коментари:

Публикуване на коментар