понеделник, 14 декември 2015 г.

Съветът на Европа прие за първи път Заключения за прилагане на персонализирана медицина В Люксембург бяха представени и приети дългоочакваните Заключения на Съвета на Европа във връзка с персонализираната медицина, чиито фокус е върху пациентите и
техния достъп до иновативни терапии.
И макар само препоръки към страните членки на ЕС те са посрещнати с ентусиазъм, защото това е решителна и значителна стъпка напред в извеждането на темата за персонализираната медицина на дневен ред.
Едновременно обаче са отправени и критики, че в Заключенията ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти са споменати само като „предизвикателства“ за здравните системи, което се отчита като стъпка назад спрямо предишната версия на документа (от месец август т.г.).
В него бяха записани по-силни препоръки към страните членки на ЕС, според които те трябва да се съобразят с „иновативните методи за ценообразуване“ с цел да се въведе персонализираната медицина в Европа. 
Денис Хорган, Изпълнителен директор на Европейския алианс за персонализирана медицина (ЕАРМ), със седалище в Брюксел, споделя:
„Важно е реакциите към тези първи по рода си Заключения на Съвета относно персонализираната медицина – област, която получи над 1 млрд. инвестиции от Европейския съюз в периода 2007-2013, да бъдат оптимистични. Важно е да сме наясно какво действително може да се постигне, имайки предвид специфичните компетенции на всяка страна, както и политическия и фискален климат, в който живеем. Пътят към интегриране на персонализираната медицина в обществото несъмнено ще бъде дълъг – важно е всички засегнати лица да излязат от „комфортната си зона“ и да си сътрудничат както на местно ниво, така и отвъд границите на отделните държави, като наблюдаваме, че това се случва все по-често.“
В текста на Заключенията се казва, че 28-те страни членки на ЕС трябва да вземат предвид добавената стойност, която пациентите ще имат в приложението на персонализираната медицина, което Хорган коментира така: „Има много силни аргументи в подкрепа на идеята, че „стойността“ трябва да бъде възприемана през гледната точка на клиента, а в нашия случай – на пациента.“

Няма коментари:

Публикуване на коментар