събота, 12 февруари 2011 г.

ГЕРБ и седемте козлета

Две крави си пасат трева и си говорят. Едната е замислена и споделя:
- Сестро, в последно време до мен достигат едни информации, едни слухове. Много съм объркана! Чувам, че докато сме млади, ще ни доят яко за мляко, а като одьртеем, ще ни заколят за месо... да ни хапнат! Ужас!
- Ама, че си наивна! Стига с тая твоя световна конспирация! Ще ни чуе стадото и ще ни се... смее!
България бе засмукана от спиралата на непрестанните скандали, свързани със СРС-тата. Стигнахме до парадоксалния момент, когато Бойко Борисов си призна за изнесените в публичното пространство телефонни разговори. Заместник-шефът на митниците заяви на висок глас, че разговорите са автентични. Босът на митниците Ваньо Танов се крие и не отрича. Това обаче не попречи на 20 януари национални ежедневници да излязат на първа страница с огромни заглавия от типа: „Разговорите са манипулирани" или „Разговорите са фалшифицирани". Естествено, трябва да си абсолютно ненормален, за да повярваш на подобни твърдения.
Проблемът ни е, че живеем в страна, която се управлява от войнстващото зло. За огромно съжаление една значителна част от нашия народ няма вярно усещане за реалното зло. Това е причината все още не малко от българите да блуждаят и да допускат множество грешки. Не желаем да приемаме фактите и автентичната 100-процентова истина. Изпитваме панически страх да повярваме в нещо, което е страшно за народа ни. Все още вътрешният глас ни нашепва, че „може би всичко това не е съвсем истина". Трябва да си признаем, че с поставянето на власт на ГЕРБ повечето от нас допуснаха България да се устреми към пропастта. Агресивното зло в лицето на ГЕРБ отлично познава нашата нерешителност и всеки ден усъвършенства техниката си чрез мимикрия да се маскира. Бойко Борисов и неговото правителство ужасяващо приличат на вълка от детската приказка за седемте козлета. ГЕРБ с тъничко гласче казва: „Вашата майка е тук и ви носи млечице". А наивните козлета са готови да отворят вратата на злия вълк.
Много от нас загубиха качеството си да установяват лъжливия фалш в гласовете на сегашните министри. Лесно приемаме гербаджийската неискреност.
Като децата вярваме, че когато човек говори, това съвпада с истинските негови мисли. Ако човек обещава, той наистина желае да изпълни обещаното. Ако човек говори за своето минало, той казва цялата истина, а не скрива неудобни за него моменти. Зад думите на всеки един трябва да стоят неговите дела и постъпки в миналото. Трябва да има нравствено право да произнася хубави думи. Често човек се издава от един поглед, от една дума, от една фраза. Чуйте още веднъж СРС-тата! Чуйте още веднъж речника на главните герои! Забележете къде се поставят ударенията и ще се усетите в специфичната атмосфера на Сточна гара или пред централна баня в София. Учете се без грешка да разпознавате искрения човек от лъжеца.
Днес не живеем в правова държава, нямаме и реален и функциониращ държавен режим. Това се нарича тоталитарен режим! Срещу нас имаме плеяда робонадзиратели, които дават заповеди и лъжат денонощно. Техните разпореждания са им спуснати от чужбина. Продажбата на националните интереси в България се превърна от ГЕРБ в изключително доходен занаят. За огромно съжаление една част от поколението на външния министър Николай Младенов ще остане в Българската история като поколението на предателите (естествено, срещу добро заплащане от чужбина). Ние не живеем днес в държава, в която има граждани, закони и правителство. Съвременници сме на невиждано до този момент в историята биологическо явление. Българското общество днес е изцяло изтъкано от невероятен страх, първични инстинкти и злодейство. Далеч от България са прокудени правото, свободата, благородният човешки дух, гражданското общество и демократичната държава. В масовото съзнание в нашата страна са разкъсани логическите връзки между причините и техните следствия. Ето защо успех има само дивата и примитивна пропаганда!
Да се върна на една крилата фраза, произнесена преди броени дни от генерал-лейтенант, доктор на пожарникарските науки, бивш кмет на София, бивш главен секретар на МВР и сегашен министър-председател на Република България Бойко Борисов. Той каза, че го атакуват с „добре подбрани истини". Любезни читателю, предлагам на твоето внимание поредица от „добре подбрани истини" - това са отнетите ти от управлението на ГЕРБ социални права.
1. ЗАЕТОСТ И ПАЗАР НА ТРУДА
• Над 3 пъти са намалени средствата за активна политика на пазара на труда - от 190 млн. лв. през 2009 г. на 73 млн. лв. през 2011 г.
• Над 8 пъти са намалени средствата, предназначени за финансиране на Проект „Красива България".
• Няма нови програми, насочени към специфични целеви групи (младежи, хора с увреждания, възрастни работници, икономически неактивни лица) или разширяване обхвата на най-добре действащите програми.
• Прилага се подход на контролирано регистриране на безработните.
• Общините не получават достатъчно възможности да реализират регионални програми за заетост в отговор на техните реални нужди.
• По ОП „Развитие на човешките ресурси": До момента са усвоени едва 9 % от предвидените средства за периода 2007-2013 г.
• Най-малко са усвоените средства за адаптиране на безработните към потребностите на пазара на труда. От предвидените за това 498 млн. лв. до момента са изплатени едва 2 %.
• Със сумата, която се предвижда да се изплати за 2011 г. по ОП РЧР, реално ще се усвоят едва 22 % от общия бюджет на програмата.
• Коефициентът на безработица се е увеличил с 2,9 пункта, безработните са 324 хил., което е с 91 хил. човека повече.
• Броят на продължително безработните се е увеличил с 58 %.
• Намален е срокът за регистрация в Агенцията по заетостта на останалите без работа -от 3 месеца на 7 работни дни след прекратяване на правоотношението.
• Броят на наетите намаля с над 217 хиляди.
• Намалял е броят на осигурените - с над 240 хиляди.
• Броят на регистрираните безработни е увеличен с 53 000.
• Броят на обезкуражените, които са безработни и не търсят работа, достигна 221 500 лица (данни на НСИ за третото тримесечие).
• Намален е с 10 % размерът на обезщетенията за временна неработоспособност за първите три дни.
• Двойно се намалиха средствата за профилактика и рехабилитация на работещите.
• Спират се обезщетенията при съмнения относно болнични листа или решения на ТЕЛК и така се създават условия за налагане на административен терор върху осигурените при временна неработоспособност.
• С промяна в Кодекса на труда и в Закона за държавния служител се отне правото на работещите за ползване на стари отпуски или обезщетяване при напускане на неизползвани отпуски. (След намесата на Конституционния съд правото бе възстановено).
• Въведе се погасителна давност при ползването на платения годишен отпуск, като след изтичането на две години отпускът се губи. Губи се и правото да се плати обезщетение за неизползван отпуск при прекратяване на правоотношението след изтичане на двугодишния давностен срок.
2. ДОХОДИ
• Трета поредна година минималната работна заплата остава 240 лв. (120 евро).
• Спряно е осъвременяване на пенсиите.
• Не се увеличава максималният осигурителен доход.
• Не се актуализират възнагражденията в публичния сектор.
• Плавно, но трайно обедняване на домакинствата, предвид размера на инфлацията, като натрупаната инфлация до момента за година и половина управление на ГЕРБ надхвърля 10 %.
• Очаква се обедняването по малката потребителска кошница да е над 20 %.
• Драстично и непосилно се увеличи минималният осигурителен доход за самооси-гуряващите се (от 260 лв. до 420 лв.) и на земеделските производители (от 65 лв. и 130
лв. до 240 лв.).
• Увеличен е периодът, върху който ще се изчисляват всички видове обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване - от 6 на 12 месеца.
• Увеличен е периодът, върху който ще се изчислява обезщетението при безработица - от 12 на 18 месеца.
• Въвежда се „данък колиба".
3. СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА
• Трета година средствата за социално включване и социална закрила остават непроменени.
• Административно се ограничава броят на хората, които ще получават социални помощи.
• Не са създадени критериите за почти доживотното получаване на социални помощи от здрави хора в работоспособна възраст.
• Гарантираният минимален доход остава на равнището на 2009 година и достъпът до социални помощи няма да бъде променян.
• Няма никакви реформи в областта на социалното подпомагане и социалния сектор като цяло, за да се ограничи зависимостта на хората от социални помощи и да се насърчи трудовата им реализация.
• Целевите помощи за енергийно подпомагане се изплащат на два пъти - през месеците ноември и януари, по средата на отоплителния период, което оскъпява значително
доставката най-вече на твърдо гориво. 4. ДЕЦА И СЕМЕЙСТВО
• Ощетяват се младите майки чрез увеличаване на периода, върху който ще се изчислява обезщетението при бременност и раждане - от 12 на 18 месеца.
• Увеличава се периодът, върху който се изчислява обезщетението за трудоустрояване при бременност, кърмене или лечение ин витро - от 6 на 12 месеца.
• Достъпът до материално подпомагане за семействата с деца се отнася само за семействата с най-ниски доходи.
• Остават непроменени средствата за семейни помощи, независимо от факта че през тази година е регистрирана годишна безработица от около 10 на сто и спад в доходите, с което броят на правоимащите семейства се увеличава.
• Размерът на семейните помощи е „замразен" въпреки инфлацията и повишаването на разходите за издръжка на децата.
• Със закриването на Социално-инвестиционния фонд се забави с повече от година стартирането на „Заемното споразумение"
Добре подбрани истини за успехите на властта
със Световната банка по социалното включване, предназначен за деца от 1 до 7 години.
5. ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
• Отнето е правото на хората с намалена работоспособност (увреждания) над 70 % да ползват два пъти годишно безплатен автобусен транспорт (от 9.04.2010 г.).
• Не се предвижда увеличаване на средствата за проекти за трудова интеграция, преустройство и пригаждане на работно място, стартиране на самостоятелна стопанска дейност или профилактика и рехабилитация.
• Намален е три пъти броят на личните асистенти - от 12 000 на 4000.
• Подменя се 7-степенната интеграционна добавка на хората с трайни увреждания с т.нар. целева социална помощ, с което Законът за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) до голяма степен става излишен.
• Ликвидира се Съветът за социално подпомагане към министъра на МТСП, където на експертно ниво се решаваха проблемите, преди да влязат в Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
6. ПЕНСИОННА СИСТЕМА
• Премахна се точковата система от 01.01.2011 година, с което над 70 хил. души няма да успеят да се пенсионират.
• Увеличава се "осигурителният стаж с по 4 месеца от 2012 година до достигане на 40 г. за мъжете и 37 г. за жените.
• Отпада обезщетението за дълготрайна безработица.
• Отменя се добавката за старост за хората над 75-годишна възраст.
• Отменя се увеличението на „вдовишките добавки".
• Отпада актуализацията на пенсиите по „швейцарското правило".
• Отпада възможността за разсрочено откупуване на трудов стаж.
• От 2012 година отпадат социалните пенсии и пенсиите за инвалидност.
• Променят се условията за пенсиониране на категорийните работници, което води до намаляване размера на новоотпуснатите пенсии.
• Увеличават се вноските за УПф от 5 % на 7 % от 2017 година, което е предпоставка за дестабилизация на финансовата система.
• С цел подмяна поради политическа целесъобразност се въвеждат целенасочени конкурси за ръководителите на регионалните структури на НОИ.
Това са „постиженията" на ГЕРБ за 18 месеца. Ако оставим гербаджиите да управляват до края на този мандат, вероятно много от вас, които четат тези редове, няма да ги има на този свят.
Боян Чуков-мнение
В-к "Земя"

Няма коментари:

Публикуване на коментар