събота, 12 февруари 2011 г.

ДСОПЛ проведе, своята първа научна конференция за 2011 година в УМБАЛ "Александровска", на 29.01.т. г.

Официални гости на форума бяха единствено д-р Юлиан Йорданов, зам. председателят на БЛС, д-р Диана Чинарска, член на УС на БЛС и доц. Арман Постаджиян, консултантът по ОМ.
Независимо, че бяха официално поканени събитието не уважиха здравният министър д-р Стефан Константинов, столичният кмет Йорданка Фандъкова, председателят на комисия по здравеопазване към СОС доц. Лилянда Еленкова и председателя на БЛС д-р Цветан Райчинов.
В поздравителния адрес на здравният министър до представителите на ДСОПЛ бе казано „Обсъждането на проблемите ще очертае верните пътища. МЗ разчита на вашата компетентност, а аз оставам отворен за срещи и решаване на всички въпроси в оперативен порядък”.
В лекционната част интересно бяха поднесени презентациите: Новият имунизационен календар на България - доц. Пенка Переновска, н-к Клиника по детски болести – УМБАЛ ”Александровска”, Дихателни нарушения по време на сън - доц. Огнян Георгиев, зав. отделение по пулмология при Клиника по пропедевтика на вътр. болести – УМБАЛ ”Александровска”, „ Съвременно поведение и медикаментозно лечение при пациентите с ДПХ ”, ДПХ – представяне на ръководство за поведение на ОПЛ – фирма GSK, с лектори-проф. Димитър Младенов от катедра по урология към УМБАЛ Александровска болница и д-р Александър Симидчиев, директор направление в GSK), и „Профилактика, диагностика и лечение на бъбречно-каменната болест”- доц. Борис Богов – завеждащ клиника по нефрология в Александровска болница.
Бяха направени и фирмените представения на: Бьорингер – Ингелхайм - "Профилактика на мозъчен инсулт при предсърдно мъждене - Dabigatran в проучването RE-LY", с лектор проф. Димитър Раев, началник кардиологична клиника МИМВР; Сандос – Предимства на комбинираната терапия с Рамиприл, с лектор д-р Любомир Бауренски, гл. асистент в НКБ, Респираторни патогени. Резултати от BulSTAR 2009. Flexid - Levofloxacin на Сандоз, с лектор д-р Цветан Велинов от Националната Референтна Лаборатория “Kонтрол и Mониториране на Aнтибиотичната Резистентност” към НЦЗПБ; Гедеон – Рихтер – Съвременно лечение на болките в шията гърба и кръста и Съвременни иновативни средства за справянето с високорисковата комбинация: Артериална хипертония и Дислипидемия, с лектор проф. Светла Торбова, ръководител на Центъра за профилактика на хипетронията в МБАЛ “Токуда болница”и Montavit.
Дискусионната част застъпи темите: Дискриминационно ли е Постановление № 304 на МЗ, по отношение заплащането на 24-то разположение, Специализация и пилотни практики и СОС и наемните отношения.
По стара българска традиция обаче времето за нея се оказа „изядено” т. е. твърде недостатъчно.
В хода на разискванията бе подчертано, че никъде в Европа лекарите не спонсорират спешната помощ, която е приоритет и проблем на държавата и че преобразуването на собствеността на ДКЦ от общинска публична собственост в общинска частна предполага една вече реална приватизация/продажба на част от тях.
Стана ясно, че въпреки категоричното им несъгласие с наредбата за 24-то разположение и съдебното и оспорване от някои ОПЛ, в края на м. г. тя е сменена с нова, в която пак има 24-во разположение. Поради това решението на съдът е отказ да гледа делото по същество, но с„ право на обжалване”. Това означава, че докато съдът не се произнесе окончателно, което може да се проточи във времето, не може да се заведе дело в Страсбург.
ОПЛ бяха абсолютно единни, че макар тенденцията в политиката на държавата и правителството да е окрупняване и създаване на групови практики, те не желаят насила да бъдат заставяни да се обединяват.
Според тях това е пълна дискриминация, защото в правния мир никой няма право да определя на сила как ще бъде организирана работата на упражняващите свободна професия като лекарската. Освен, че се ограничава възможността им да работят като индивидуални практики, ОПЛ се поставят и в неравностойно положение. Така например особено в малките населени места, ако не сключат договор с групова практика или с друго лечебно заведение, ОПЛ остават без 11-те стотинки.
Не желаем да бъдем групирани по този начин. Нежелаем 24-то разположение. Тръгнали сме уж за Европа, но там лекарите имат работно време и никъде не работят по 24 часа. Не искаме да работим повече от 8 часа и се отказваме от прословутите 11 стотинки, заявиха те на представителя на БЛС като използваха случаят да изразят и своята неудовлетвореност от бездействието и пасивността на лекарския съюз, когото директно обвиниха, че не си е на мястото, не си е свършил работата и от два месеца изобщо не се чува никакъв.
Какво прави БЛС, защо само внася писма, които остават, без отговор? Какво предлага БЛС, за да бъдат защитени интересите ни, риторично попитаха те констатирайки, че живеят и водят борба извън съюза, който нито веднъж не ги е подкрепил.
Д-р Чинарска контрира, че БЛС, винаги е стоял зад тях и благодарение на него са имали и ще имат срещи в СОС, МЗ и др., относно техните проблеми.
В отговор на това д-р Йорданов я допълни, че дискусията би трябвало да остане в рамките на концентрираността, да не се разпилява хаотично, за да приключи с конкретни решения и предложения, които да им се предоставят, за да бъдат изпълнени от БЛС.
Веднага бе направено първото предложение - здравният министър да изучи германският модел за спешната помощ, а дотогава „да се спре това безумие”.
Други ОПЛ допълниха, че трябва да се сформира работна група, от която половината да са ДП-та, които на разноски на БЛС да се изпратят освен в Германия и в Италия, за да донесат правилният модел.
Трети предложиха, да се даде едноседмичен срок на здравния министър, за да внесе предложение в МС, за промяна в постановление 304 и наредба № 40.
Четвърти пък поискаха БЛС да даде на съд здравният министър, заради постановлението.
Националният консултант по ОМ съобщи, че има идея да се върне старата система за акредитация. Той призна чистосърдечно, че има някои неща, за чието изясняване се нуждае от помощта им, защото според личното му мнение промяната в наредба 15 и 34 ще бъде по-дългия път за извървяване. Това обаче предизвика бурната реакция на някои ОПЛ, които заявиха, че нямат време за губене, тъй като темата е важна, но явно конкретните им въпроси като зачислените за специализация как ще вземат специалност, след като няма нито една лицензирана практика до момента, а проблема няма решение от години и въобще защо трябва да има лицензирани практики, остават без отговор.
Доц. Постаджиян попита ОПЛ какво желаят, да няма в програмата за специализация по ОМ въобще практически стаж ли. В отговор на което присъстващите единодушно подчертаха, че ако държавата бърза, да променя наредбите, но за тези, които имат практики от над 10 год., но нямат специалност по ОМ да отпадне това изискване или автоматично да я придобиват специалността. Защо трябва да ходим да се обучаваме, да се доказваме някъде, след като работим повече от 10 год., риторично попитаха още те.
По отношение на наемите пък беше разяснено, че ОПЛ не дължат и не бива да плащат никакви обезщетения, защото в противен случай рискуват да попаднат в капан и след време да бъдат принудени да напуснат кабинетите си. Редовно трябва да си плащат наемите, по договора със СО, който е в сила и е безсрочен, за да не се окажат столичните ОПЛ в уязвимо положение като некоректни платци.
Стана ясно още, че всеки ОПЛ може да заведе лично дело, по отношение на 24-то разположение, че трябва твърдо да се реагира срещу обединяването в групови практики, с протестни декларации, писма включително и до комисията по дискриминация, чието решение може да принуди министър Константинов да промени наредбата.
В края на дискусията не бе подминат и факта, че от 920 столични ОПЛ присъстваха не повече от 50 човека.
Ако бяхме 400 души, не ние тях, а нас щяха да ни чакат представителите на властта още отвън на вратата, защото политиците се манипулират, чрез политически ходове, бе констатирано с умора и разочарование.

Няма коментари:

Публикуване на коментар